Nový předseda asijských biskupů přichází s vizí strategického rozvoje církve

Barmský kardinál Charles Bo se stal novým předsedou Federace asijských biskupských konferencí. Svůj mandát zahájil zveřejněním pětibodové vize strategického rozvoje asijské církve. Ta by se měla především věnovat tématům spravedlnosti, smíření, právu původních obyvatel a dialogu, který má být stezkou ke spravedlnosti, míru a prosperitě.
Publikováno: 4. 1. 2019 15:00

Nechť je úsvit Nového roku počátkem vtělení Lásky našeho živého, milujícího a osvobozujícího Boha. Ať vánoční poselství podpoří naši cestu spravedlnosti a prosperity ke všemu asijskému lidu. Světlo, které ozařuje skromnou chatrč v Betlémě, se stane světlem naděje pro nás všechny,“ napsal kardinál Bo ve svém poselství.

Salesiánský kardinál byl zvolený nový předsedou asijských biskupů v listopadu loňského roku a svůj úřad převzal na Nový rok 2019 od indického kardinála Oswalda Graciase. „Mám vizi pěti důležitých milníků, kterých je třeba dosáhnout při naší sociálně-pastorační práci v Asii,“ uvedl kardinál Bo s tím, že se jedná o návrhy, které bude ještě třeba propracovat.

Evangelizace Asie

Kardinál Bo vidí postoj sv. Jana Pavla II. vůči asijské církvi jak první milník pro nejvíce zalidněný světový kontinent. Ten svůj postoj formuloval v exhortaci na konci synody o Asii, která byla zveřejněna v roce 1999 v indickém Dillí. Podle něj se v prvním miléniu křesťanství etablovalo v Evropě, v druhém miléniu v Americe a Africe a ve třetím miléniu nastane čas Asie, kde dojde „k velké sklizni víry na tomto rozlehlém a vitálním kontinentě“.

Ekonomická a ekologická spravedlnost

Druhý milník představuje odpověď na volání papeže Františka po ekonomické a ekologické spravedlnosti. Podle kardinála Bo jsou právě v Asii mnohým lidem upírána tyto práva, která jsou zformulována papežem Františkem v exhortaci Evagelii Gaudium a encyklice Laudato Si.

Práva domorodých obyvatel

Třetím milníkem představuje naléhavá potřeba uznání práv původních obyvatel, kteří jsou jádrem katolictví v rozsáhlých oblastech mnoha zemí asijského kontinentu. Tržní ekonomika je uvrhla do turbulencí, které narušily jejich životy doposavad harmonicky spjaté s přírodou. Právě Laudato Si nám připomíná, že je nutné uznat jejich právo na přírodní zdroje a tradiční způsob života.

Dialog s chudobou, kulturou a náboženstvím

Kardinál Bo dále navrhnul na podporu míru v Asii třístranný dialog s chudobou, kulturou a náboženstvím jako čtvrtý milník rozvoje asijské církve. „Naše práce s chudými a jejich důstojností se musí stát místem, kde se budeme potkávat s ostatními náboženstvími,“ řekl kardinál Bo.

Prosazovat smíření

Nakonec uvedl, že konflikty a chronické války stále zraňují a nechávají krvácet určité části Asie. Podle něj je třeba neustále prosazovat smíření jako novou evangelizaci. V tomto ohledu připomněl exhortaci papeže Františka zveřejněnou v Barmě v listopadu 2017. V ní stojí, že církev musí být „protijedem na objevující se kulturu nenávisti“. Církev nemá odplácet nenávist nenávistí, ale být léčitelem viditelných i skrytých zranění, řekl papež.

Kardinál Bo připouští, že existuje více problémů, kterým je třeba věnovat pozornost, a vyzývá asijskou církev, aby je přijala jako příležitosti pro práci se svými věřícími. Federaci asijských biskupských konferencí tvoří 19 národních biskupských konferencí a 8 přidružených členů z asijských zemí.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24.neděli v mezidobí.
15.09.2019

Papež František svolává summit o globální výchově

Papež František zveřejnil poselství s výzvou k vytvoření globálního výchovného spojenectví. Pozval nejen všechny veřejné činitele z výchovně-vzdělávacího sektoru celého světa do Říma, aby se společně zamýšleli nad tím, jak na to, ale obrací se i na každého člověku a na všechny lidi společně. Za tím účelem vydal písemné poselství a jeho stručnější video verzi.
13.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 38. týden 2019

V týdnu od 16. září najdete v programu Proglasu například pořad věnovaný blahořečení pallotina P. Richarda Henkese nebo rozhovor s kardinálem Blasem Cupichem z amerického Chicaga v pořadu Všimli jsme si.
13.09.2019

Papež František navštíví v listopadu Thajsko a Japonsko

Na pozvání thajské vlády a tamějších biskupů navštíví papež František ve dnech 20. – 23. listopadu Thajsko. Posléze se pak na pozvání japonské vlády a tamějšího episkopátu ve dnech 23. – 26. listopadu vydá do Japonska, kde navštíví Tokio, Nagasaki a Hirošimu.
13.09.2019

Roadshow ,,Představení Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027”

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá dne 14. října 2019 roadshow, na kterém představí Integrovaný regionální operační program po roce 2021.
13.09.2019