Nový předseda asijských biskupů přichází s vizí strategického rozvoje církve

Barmský kardinál Charles Bo se stal novým předsedou Federace asijských biskupských konferencí. Svůj mandát zahájil zveřejněním pětibodové vize strategického rozvoje asijské církve. Ta by se měla především věnovat tématům spravedlnosti, smíření, právu původních obyvatel a dialogu, který má být stezkou ke spravedlnosti, míru a prosperitě.
Publikováno: 4. 1. 2019 15:00

Nechť je úsvit Nového roku počátkem vtělení Lásky našeho živého, milujícího a osvobozujícího Boha. Ať vánoční poselství podpoří naši cestu spravedlnosti a prosperity ke všemu asijskému lidu. Světlo, které ozařuje skromnou chatrč v Betlémě, se stane světlem naděje pro nás všechny,“ napsal kardinál Bo ve svém poselství.

Salesiánský kardinál byl zvolený nový předsedou asijských biskupů v listopadu loňského roku a svůj úřad převzal na Nový rok 2019 od indického kardinála Oswalda Graciase. „Mám vizi pěti důležitých milníků, kterých je třeba dosáhnout při naší sociálně-pastorační práci v Asii,“ uvedl kardinál Bo s tím, že se jedná o návrhy, které bude ještě třeba propracovat.

Evangelizace Asie

Kardinál Bo vidí postoj sv. Jana Pavla II. vůči asijské církvi jak první milník pro nejvíce zalidněný světový kontinent. Ten svůj postoj formuloval v exhortaci na konci synody o Asii, která byla zveřejněna v roce 1999 v indickém Dillí. Podle něj se v prvním miléniu křesťanství etablovalo v Evropě, v druhém miléniu v Americe a Africe a ve třetím miléniu nastane čas Asie, kde dojde „k velké sklizni víry na tomto rozlehlém a vitálním kontinentě“.

Ekonomická a ekologická spravedlnost

Druhý milník představuje odpověď na volání papeže Františka po ekonomické a ekologické spravedlnosti. Podle kardinála Bo jsou právě v Asii mnohým lidem upírána tyto práva, která jsou zformulována papežem Františkem v exhortaci Evagelii Gaudium a encyklice Laudato Si.

Práva domorodých obyvatel

Třetím milníkem představuje naléhavá potřeba uznání práv původních obyvatel, kteří jsou jádrem katolictví v rozsáhlých oblastech mnoha zemí asijského kontinentu. Tržní ekonomika je uvrhla do turbulencí, které narušily jejich životy doposavad harmonicky spjaté s přírodou. Právě Laudato Si nám připomíná, že je nutné uznat jejich právo na přírodní zdroje a tradiční způsob života.

Dialog s chudobou, kulturou a náboženstvím

Kardinál Bo dále navrhnul na podporu míru v Asii třístranný dialog s chudobou, kulturou a náboženstvím jako čtvrtý milník rozvoje asijské církve. „Naše práce s chudými a jejich důstojností se musí stát místem, kde se budeme potkávat s ostatními náboženstvími,“ řekl kardinál Bo.

Prosazovat smíření

Nakonec uvedl, že konflikty a chronické války stále zraňují a nechávají krvácet určité části Asie. Podle něj je třeba neustále prosazovat smíření jako novou evangelizaci. V tomto ohledu připomněl exhortaci papeže Františka zveřejněnou v Barmě v listopadu 2017. V ní stojí, že církev musí být „protijedem na objevující se kulturu nenávisti“. Církev nemá odplácet nenávist nenávistí, ale být léčitelem viditelných i skrytých zranění, řekl papež.

Kardinál Bo připouští, že existuje více problémů, kterým je třeba věnovat pozornost, a vyzývá asijskou církev, aby je přijala jako příležitosti pro práci se svými věřícími. Federaci asijských biskupských konferencí tvoří 19 národních biskupských konferencí a 8 přidružených členů z asijských zemí.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Videokázání (nejen) pro děti - 15. neděle v mezidobí

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti na 13. neděli v mezidobí.
11.07.2020

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá učitele/ku

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá od 1. 9. 2020 učitele/učitelku hudební výchovy. Informace na telefonním čísle: 567 213 915 nebo 608 974 737, více na https://web.sosmb.cz.
10.07.2020

Zveme na konferenci představující dotační možnosti nového programového období EU

Česká biskupská konference pořádá konferenci "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace". Akce se koná 19. listopadu 2020 od 9.30 hodin do 16:30 hodin v Arcibiskupském paláci v Praze.
10.07.2020

Benedikt XVI. napsal list k pohřbu svého bratra Georga

Emeritní papež Benedikt XVI. sledoval pohřeb svého bratra Georga Ratzingera, zesnulého 1. července, v přímém přenosu z Vatikánu. Zůstal tak v duchovním spojení s komunitou v řezenském dómu, zdůraznil biskup Rudolf Voderholzer při zahájení rekviem. Na pohřebních obřadech, které začaly ve středu 8.7.2020 v 10 hodin v řezenském dómu, zastupoval emertiního papeže jeho osobní sekretář, arcibiskup Georg Gänswain, který také přednesl pohřební řeč napsanou Benediktem XVI. a adresovanou řezenskému biskupovi. Přinášíme ji v plném znění:
09.07.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!
09.07.2020