Zástupci anglikánských a starokatolických církví se setkali v Praze

21. 01. 2019 Rubrika: Domácí
Členové Anglikánsko-starokatolické mezinárodní koordinační rady (AOCICC) jednali v Praze. Při této příležitosti se setkali také s arcibiskupem pražským kardinálem Dominikem Dukou OP a pomocným biskupem pražským Václavem Malým a společně diskutovali o současných výzvách.

Foto: Petr Jan Vinš

Ve dnech 16.-19. ledna 2019 se v Břevnovském klášteře v Praze sešla Anglikánsko-starokatolická mezinárodní koordinační rada (AOCICC). Toto církevní grémium složené z biskupů a delegátů jmenovaných Anglikánskou koordinační radou světového společenství anglikánských církví a Mezinárodní biskupskou konferencí starokatolických církví Utrechtské unie vzniklo z iniciativy arcibiskupů Canterbury a Utrechtu v roce 1998 a je společným orgánem koordinujícím spolupráci těchto dvou církevních rodin se zvláštním zřetelem ke kontinentální Evropě. Společně AOCICC reprezentuje širokou církevní rodinu o 85 milionech věřících ve 165 zemích světa. Na evropském kontinentě AOCICC reprezentuje především jurisdikce Anglické církve (Church of England), evropských farností Episkopální církve v USA a starokatolických církví Utrechtské unie.

Členové Rady se v Arcibiskupském paláci setkali také s arcibiskupem pražským kardinálem Dominikem Dukou OP a pomocným biskupem pražským Václavem Malým k diskuzi o současných výzvách, kterým čelí církve v České republice, včetně otázky jejich ekonomického zabezpečení.

Letošní zasedání AOCICC bylo věnováno přípravě zprávy o vzájemné spolupráci za období 2013-2019 s výhledem na nadcházející Lambethskou konferenci (celosvětový synod anglikánských biskupů) v roce 2020. Zvláštní důraz byl během pražského zasedání věnován aktuální otázce ochrany nezletilých a zranitelných dospělých v církevním prostředí, prevenci zneužívání a spolupráci jednotlivých evropských církevních jurisdikcí v této otázce.

Společnou eucharistii slavili členové Rady ve starokatolickém katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně. Předsedal haarlemský biskup Dirk Jan Schoon a kázal biskup diecéze Cashel a Ossory Irské církve Michael Burrows, legát arcibiskupa z Canterbury při Mezinárodní biskupské konferenci. Českou republiku na setkání reprezentoval generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR Petr Jan Vinš.

Zdroj: Petr Jan Vinš, ERC

Autor článku: Monika Klimentová