Biskupové se setkají s řeholníky a řeholnicemi

01. 02. 2019 Rubrika: Domácí
Tuto sobotu, 2. února 2019, na svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), připadá Světový den zasvěcených osob. Při této příležitosti se řeholníci a řeholnice tradičně setkávají se svými biskupy. Přinášíme přehled dění v jednotlivých tuzemských diecézích.

Foto: František Falta / Člověk a Víra

Brno

Setkání diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho s řeholníky, řeholnice a ostatními osobami zasvěceného života, které žijí a působí na území brněnské diecé­ze,  proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v sobotu 2. února.  Setkání zahájí  v 9.30 přednáška R. D. Mgr. Mariana Rudolfa Kosíka, OPraem., opata Kanonie premonstrátů v Nové Říši, na které  naváže  mše svatá.  Po ní následují chvíle přátelských setkání a sdílení.

České Budějovice

Setkání řeholníků s otci biskupy bude zahájeno v sobotu 2. února mší svatou v 9.30 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Na mši svatou naváže přednáška provinciála františkánů P. Jakuba Františka Sadílka, OFM, ve 12.00 bude následovat modlitba Anděl Páně a poté společný oběd.

V sobotu 2. února se bude konat v poutním kostele Klokoty Hromniční pouť otců a matek. Program začne v 16.30 modlitbou růžence a svátostí smíření a v 17.00 bude pokračovat mší svatou, kterou bude celebrovat P. Jan Böhm. Při mši svaté proběhne žehnání svící, průvod a zásvětná modlitba.

Hradec Králové

Diecézní biskup Jan Vokál zve Bohu zasvěcené osoby do katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové na slavnostní bohoslužbu v sobotu 2. února v 9.30 hodin.

Litoměřice

V sobotu 2. února proběhne v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob s biskupem Janem Baxantem. Bude zahájeno mší svatou v 10.00, dále bude pokračovat vzájemným sdílením a společným obědem. Předpokládaný závěr setkání je ve 14.00 hodin

Olomouc

Mše svatá pro setkání řeholníků a řeholnic s arcibiskupem Janem Graubnerem a biskupem Antonínem Baslerem začne v sobotu 2. února v 9.30 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci.

V sobotu 2. února se bude také konat ve Šternberku Hromniční pouť, při které matky přinesou před sochu Šternberské madony velkou obětní svíci jako prosbu za ochranu a dar víry pro své děti a za odvrácení zla od svých rodin. Pouť se bude konat v kostele Zvěstování Panny Marie a pořádá ji místní farnost společně se šternberským Centrem pro rodinu. Program začne v 9.20 modlitbou radostného růžence a příležitostí ke svátosti smíření, v 10.00 se bude konat mše svatá s darováním svíce a ofěrou matek kolem oltáře, celebrovat bude biskup Josef Nuzík. Více info na www.ado.cz.

Ostrava - Opava

Biskup František Václav Lobkowicz pozval členy a členky řádů a kongregací do Místku na společné setkání, které se uskuteční v sobotu 2. února. V 9.30 ho zahájí mše svatá ve farním kostele sv. Jana a Pavla. Záštitu nad Dnem zasvěceného života mají v tomto roce redemptoristé z farnosti Frýdek. Program po mši svaté, na níž jsou zváni také místní farníci, bude pokračovat v prostorách Katolického domu v Místku. Přednášku pro řeholníky a řeholnice má od 11.00 ThLic. Bc. Stanislav Přibyl, Th. D., CSsR - generální sekretář ČBK. Svátečný den zakončí společný oběd.

Plzeň

Slavnostní mše u příležitosti Světového dne zasvěcených osob se bude konat v sobotu 2. února od 9.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni. Při slavnostní bohoslužbě zazní Missa Brevis od Antona Brucknera.

Praha

V sobotu 2. února se uskuteční tradiční setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP. Slavnost začne v 10.00 bohoslužbou s žehnáním svící v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě, z kterého pak vyjde slavnostní průvod do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Zde Světový den zasvěceného života bude pokračovat mší svatou, kterou bude celebrovat kardinál Dominik Duka OP. Poté bude pro řeholníky a řeholnice následovat diskuse na pražském arcibiskupství a společná modlitba.

(Zdroj: webové stránky jednotlivých diecézí)

Autor článku: Radka Blajdová