Papež František dnes navštívil Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství

14. 02. 2019 Rubrika: Papež František
Celkem 75% chudých žije ve venkovských oblastech rozvojových zemí. Uvedl to papež František, který dnes zahájil 42. druhé zasedání řídící rady Mezinárodního fondu pro rozvoj zemědělství (IFAD). Dále zdůraznil, že je paradoxní, když „velká část z více než 820 milionů lidí, kteří trpí hladem a podvýživou, žije ve venkovských zemědělských oblastech“.

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Svatý otec se setkal s pracovníky IFAD a poděkoval jim za jejich práci "ve službách tak ušlechtilé věci, jako je boj proti hladu a chudobě ve světě". "V dnešní době vidíme, že snižování extrémní chudoby se zpomaluje, zatímco koncentrace bohatství v rukou několika lidí se naopak zvyšuje,“ řekl.

Podle Svatého otce je "tento zvrácený proud nerovnosti katastrofou pro budoucnost lidstva". Pracovníkům IFAD poděkoval, že „jdou proti tomuto proudu".

Papež František touto návštěvou ukončil cyklus návštěv v agenturách Spojených národů pro výživu a zemědělství sídlících v Římě. FAO navštívil v listopadu 2014 a v říjnu 2017 a do PAM (Světový potravinový program) zavítal v červnu 2016. U všech tří zmíněných organizací plní misi stálého pozorovatele Svatého stolce mons. Fernando Chica Arellano, který činnost Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj (IFAD) přiblížil:

IFAD je agentura ustanovená 13. prosince 1977. Je to mezinárodní finanční instituce, jejímž cílem je podpořit růst zemědělské a potravinové produkce, s cílem zvýšit životní úroveň obyvatelstva. Proto financuje rozvojové programy určené – a to je důležité – těm nejchudším z chudých na zemi. Nesmíme zapomínat, že  70% světové populace potřebuje velkou podporu. Svatý stolec sleduje práci tohoto fondu od samého počátku. Už sv. Pavel VI. v roce 1964 apeloval na zřízení podobného fondu, který by shromažďoval prostředky na financování pro chudé ze zemědělských oblastí, na osivo, zemědělské stroje, hnojiva, zavlažovací systémy, skladovací technologie a infrastrukturu. Svatý stolec tedy sleduje tento fond velmi důkladně, protože je přesvědčen, že pomoc chudým z těchto oblastí je důležitá. Papež František se ráno před návštěvou v IFAD setkal také se zástupci domorodých populací, protože souběžně probíhá také IV. světové setkání fóra domorodců, svolané právě touto agenturou.“

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

 

 

Autor článku: Tomáš Tetiva