Papež František: Volejme po příchodu Božího království

V dnešní audienci, která se konala na Popeleční středu, se papež František zaměřil na druhou invokaci modlitby Otčenáš: „Přijď království tvé“. Tímto zvoláním křesťané vyjadřují, že Ježíše potřebují a touží, aby byl všude a stále uprostřed nás.
Publikováno: 6. 3. 2019 14:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Volejme po příchodu Božího království

Druhou invokací Otčenáše je zvolání „Přijď království tvé“, kterým se obracíme k Otci (Mt 6,10). „Poté, co jsme se modlili, aby Jeho jméno bylo posvěceno, věřící vyjadřuje přání, aby se přiblížil příchod Jeho království. Tato touha pramení, dalo by se říci, ze samého srdce Krista, který na začátku svého působení v Galilei hlásal: ´Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.´(Mk 1,15),“ uvedl papež František na úvod a dodal, že „tato slova nejsou výhružkou, naopak jsou šťastným oznámením poselství radosti.“

Bůh se přiblížil Svým dětem

Ježíš nechce tlačit lidi, aby se obrátili ze strachu z Božího soudu nebo z pocitu viny za spáchané zlo. Naopak, to co přináší On, je radostná zvěst o záchraně, která nás volá k obrácení„Každý je vyzván věřit evangeliu: Bůh se přiblížil Svým dětem a Ježíš oznamuje tuto nádhernou zvěst.“

Boží království je již blízko

Známky příchodu tohoto království jsou mnohé a všechny jsou pozitivní. Ježíš začíná Své působení starostí o nemocné, jak na těle, tak i na duchu. Pečuje o ty, kteří jsou ze společnosti vyloučeni, tj. malomocné a hříšníky, na které se všichni dívají s opovržením, „dokonce i ti, kteří jsou většími hříšníky než oni a které Ježíš nazývá pokrytci,“ dodal papež. 

Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium,“ (Mt 11,5) jsou důkazy, na které poukazuje Ježíš.

Svět je ještě poznamenán hříchem

„Přestože Ježíš přišel, svět je ještě poznamenán hříchem, žije zde mnoho lidí, kteří trpí, kteří nejsou smířeni a žijí v neodpuštění, svět je sužován válkami a mnoha formami zneužívání, např. obchodováním s dětmi,“ připomněl Svatý otec a konstatoval, že všechny tyto skutečnosti jsou důkazem toho, že Kristovo vítězství ještě nebylo plně zrealizováno, mnoho mužů a žen má stále ještě uzavřené srdce. 

A proto především v těchto situacích se křesťan obrací k nebeskému Otci zvoláním: „Přijď království tvé“„Je to, jako by říkal: Potřebujeme Tě, Ježíši; potřebujeme, abys byl všude a stále uprostřed nás,“  řekl papež.

Podobenství o Božím království

„Někdy si klademe otázku: jak je to možné, že toto království přichází tak pomalu,“ zamyslel se Svatý otec a vysvětlil, že Ježíš rád mluví o Svém vítězství v podobenstvích. Přirovnává tak Boží království k poli, kde roste jak pšenice, tak i plevel, a největší chybou by bylo, chtít zasáhnout okamžitě a vyloučit ze světa ty, kteří se nám zdají jako plevel (srv. Mt 13,24-30). „Bůh není jako my, je trpělivý. Boží království se nedá ustanovit násilím, Bůh jedná v tichosti,“ uvedl papež.

Boží království je velkou silou, vlastně tou největší silou, ale ne podle lidských kritérií, proto se zdá, že nikdy nemá absolutní většinu. „Je jako kvas, který se zadělává do mouky: zdá se, že zmizí, a přesto je to právě kvas, který prokvasí celé těsto (srv. Mt 13,33),“ zmínil papež František další podobenství o Božím království a pokračoval: „Nebo je jako hořčičné zrno, tak malé, skoro neviditelné, které ale v sobě nese velkou přírodní sílu a když vyroste, přeroste i ovocné stromy“ (srov. Mt 13,31-32).

Sám Ježíš je pšeničným zrnem, které musí zemřít

Podobné je to i s Ježíšovým životem: také On byl pro Své současníky nenápadným znamením a oficiálním historikům té doby zůstal téměř neznámým. On sám se označil za pšeničné zrno, které, „jestliže nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.“ (J 12,24)

Symbolika semene je výmluvná: „jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak.“ (Mk 4,26-27).

„Semeno, které klíčí, je spíše Božím dílem než lidským, přestože je to člověk, který ho zasel. Bůh nás vždy předchází a překvapuje. Díky Němu po noci Velkého pátku nastává úsvit Vzkříšení, který je schopný osvítit nadějí celý svět,“ dodal papež.

„Přijď království tvé!“

Zasejme toto slovo do našich hříchů a pádů. Darujme ho lidem, kteří se cítí poraženi a ohýbají se pod tíhou života, darujme ho těm, kdo zažili více nenávisti než lásky, těm, kteří žili zbytečné dny, aniž by pochopili proč. Darujme ho těm, kdo bojovali za spravedlnost, všem mučedníkům dějin, těm, kteří dospěli k závěru, že bojovali zbytečně a že v tomto světě vládne zlo,“ uvedl Svatý otec v závěru své katecheze a dodal, že na konci audience uslyšíme znovu modlitbu Otčenáš a znovu budeme opakovat tato slova naděje, stejná slova, kterými Duch zpečetil Písmo svaté: Ano, přijdu brzo. (Zj 22,20) „Toto je Pánova odpověď. ´Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi.´ A Ježíš přijde,“ řekl papež na samý závěr.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019

Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
20.11.2019

Tomáš Kraus: Zájem veřejnosti o Červenou středu nás velmi potěšil

Příští středu 27. listopadu se v Praze a v dalších městech a obcích ČR uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která chce veřejně připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí, která se na této akci podílí společně s ČBK a ERC.
20.11.2019