Evropské sympozium o mládeži se uskuteční příští rok v Krakově

V uplynulých dnech se v sídle Italské biskupské konference konalo společné setkání národních delegátů z evropských biskupských konferencí pro oblast mládeže a univerzitního vzdělávání. Setkání organizoval sekretariát a Komise pro mládež CCEE a zúčastnilo se ho více než 50 delegátů z celého světa, kteří zde sdíleli své názory na doprovázení mladých lidí ve světle biskupské synody o mládeži a nedávného Světového dne mládeže v Panamě. Na tomto setkání bylo oznámeno, že nové evropské sympozium o mládeži se uskuteční příští rok ve dnech 20. až 23. října 2020 v Krakově.
Publikováno: 12. 3. 2019 14:00

Foto: Communications Jésuites du Canada / CC BY-NC-ND 2.0
Setkání začalo pozdravem kardinála Angela Bagnasca, janovského arcibiskupa a prezidenta CCEE; dále pozdravem monsignora Jean-Clauda Hollericha, lucemburského arcibiskupa a předsedy Komise pro mládež a nakonec pozdravem monsignora Marka Jędraszewského, arcibiskupa Krakova a vedoucího univerzitní sekce.

Na setkání byly prezentovány tři zprávy o synodě a dvě zprávy o Světovém dnu mládeže a mnoho času bylo věnováno diskusi. To umožnilo stanovit základní koncepci pro společnou práci s mládeží. Otec Michele Falabretti, vedoucí italské pastorační sekce pro mládež, promluvil na téma „Příprava a průběh synodu“. Doktor Paul Metzlaff, zástupce německé pastorační sekce, přednesl příspěvek na téma „Mladí lidé na synodu. Jak se účastnili jejího průběhu“. Otec Giacamo Costa, zvláštní tajemník synody o mládeži, uvedl proslov na téma „Závěrečný dokument. Analýza a perspektivy budoucnosti“. Otec Emil Parafiniuk, vedoucí polské pastorační sekce, promluvil o zkušenostech ze Světového dne mládeže v příspěvku „Ty nejsi budoucnost, ale Božské ´teď´. Papež František a mládež v Panamě“.

V závěru setkání bylo oznámeno, že nové evropské sympozium o mládeži se bude konat v Krakově od 20. do 23. října 2020, v roce stého výročí narození a v den liturgického svátku sv. Jana Pavla II., který připadá na 22. října.

(Zdroj: CCEE)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitel Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019