Evropské sympozium o mládeži se uskuteční příští rok v Krakově

12. 03. 2019 téma: Synoda o mladých lidech Rubrika: Zahraniční
V uplynulých dnech se v sídle Italské biskupské konference konalo společné setkání národních delegátů z evropských biskupských konferencí pro oblast mládeže a univerzitního vzdělávání. Setkání organizoval sekretariát a Komise pro mládež CCEE a zúčastnilo se ho více než 50 delegátů z celého světa, kteří zde sdíleli své názory na doprovázení mladých lidí ve světle biskupské synody o mládeži a nedávného Světového dne mládeže v Panamě. Na tomto setkání bylo oznámeno, že nové evropské sympozium o mládeži se uskuteční příští rok ve dnech 20. až 23. října 2020 v Krakově.

Foto: Communications Jésuites du Canada / CC BY-NC-ND 2.0
Setkání začalo pozdravem kardinála Angela Bagnasca, janovského arcibiskupa a prezidenta CCEE; dále pozdravem monsignora Jean-Clauda Hollericha, lucemburského arcibiskupa a předsedy Komise pro mládež a nakonec pozdravem monsignora Marka Jędraszewského, arcibiskupa Krakova a vedoucího univerzitní sekce.

Na setkání byly prezentovány tři zprávy o synodě a dvě zprávy o Světovém dnu mládeže a mnoho času bylo věnováno diskusi. To umožnilo stanovit základní koncepci pro společnou práci s mládeží. Otec Michele Falabretti, vedoucí italské pastorační sekce pro mládež, promluvil na téma „Příprava a průběh synodu“. Doktor Paul Metzlaff, zástupce německé pastorační sekce, přednesl příspěvek na téma „Mladí lidé na synodu. Jak se účastnili jejího průběhu“. Otec Giacamo Costa, zvláštní tajemník synody o mládeži, uvedl proslov na téma „Závěrečný dokument. Analýza a perspektivy budoucnosti“. Otec Emil Parafiniuk, vedoucí polské pastorační sekce, promluvil o zkušenostech ze Světového dne mládeže v příspěvku „Ty nejsi budoucnost, ale Božské ´teď´. Papež František a mládež v Panamě“.

V závěru setkání bylo oznámeno, že nové evropské sympozium o mládeži se bude konat v Krakově od 20. do 23. října 2020, v roce stého výročí narození a v den liturgického svátku sv. Jana Pavla II., který připadá na 22. října.

(Zdroj: CCEE)

Autor článku: Tomáš Tetiva