Papež podepsal v Loretu apoštolskou exhortaci Christus vivit

Papež František se v pondělí 25. března o Slavnosti Zvěstování Páně vydal do středoitalského Loreta. Ve Svaté chýši, nazaretském domě Panny Marie, nejprve slavil eucharistii, v jejímž závěru podepsal a svěřil Panně Marii posynodální apoštolskou exhortaci nazvanou Christus vivit – Kristus žije. Tato exhortace uzavírá práci biskupské synody o mladých lidech, která se konala vloni v říjnu. Papežský dokument je ve formě „dopisu mladým“ a zveřejněn bude 2. dubna. Poté papež pozdravil nemocné shromážděné v bazilice a na venkovním nádvoří oslovil poutníky.
Publikováno: 26. 3. 2019 15:00

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Papež se v Loretu setkal s nemocnými 

Vatikánská helikoptéra přistála na pozemku loretánského mládežnického střediska Jana Pavla II. kolem deváté hodiny. Během přistávání, ve výšce zhruba 50-30 metrů nad zemí, papež požehnal obyvatelům přilehlé obce Amandola, kterou v létě r. 2016 těžce postihlo zemětřesení. V samotném Loretu přivítalo římského biskupa nejméně deset tisíc lidí, včetně mnoha mladých a nemocných, kterým dnešní den patřil.

V bazilice poté římský biskup pozdravil kapucíny, kterým je svěřena místní duchovní správa, a desítky nemocných. Při eucharistii u oltáře pod černou Madonou papež František koncelebroval se dvěma místními biskupy a za přítomnosti čtyř mladých lidí a jedné dvojice snoubenců. V předních lavicích baziliky nezasedli veřejní představitelé, nýbrž nemocní s doprovodem, a zcela vepředu pak vozíčkáři. Pomocí velkoplošných obrazovek se bohoslužby účastnili věřící, shromáždění na náměstí před bazilikou.

Papež svěřil novou exhortaci do rukou Panny Marie

V závěru mše svaté Petrův nástupce podepsal posynodální apoštolskou exhortaci Christus vivit - Kristus žije, která formou listu adresovaného mladým lidem shrnuje práci a učení říjnové biskupské synody. Podle informací tiskového střediska Svatého stolce tak papež František svěřil tento nový dokument magisteria do rukou Panny Marie.

Podpis posynodální exhortace mimo vatikánské území je rozhodně vzácnou událostí. Poprvé k němu došlo 14. září 1995, kdy Jan Pavel II. v rámci své 67. mezinárodní cesty zveřejnil dokument z biskupské synody, věnované Africe a Madagaskaru, apoštolskou exhortaci Ecclesia in Africa.

Objevme znovu plán, který má Bůh s rodinou

Na venkovním prostranství čekaly na papeže stovky věřících, jejichž radost a očekávání papežových slov tlumočil arcibiskup Fabio Dal Cin, prelát loretánské svatyně. Svatý otec k nim před mariánskou modlitbou Anděl Páně pronesl svoji promluvu, ve které mluvil o naslouchání Božímu Slovu-plánu, rozlišování a rozhodování jakožto etapách zrodu povolání a v samotném závěru řekl:

„Mariin domek je domem rodiny. V delikátní situaci dnešního světa nabývá rodina, založená na manželství muže a ženy, svého podstatného významu a poslání. Je nezbytné znovu objevit plán, který má Bůh s rodinou, aby vynikla její velikost a nenahraditelnost ve službách života a společnosti. V Nazaretském domku prožívala Maria rozmanitost rodinných vztahů jako dcera, snoubenka, manželka a matka. Proto zde každá rodina ve svých rozličných složkách nachází přijetí a inspiraci, jak prožívat vlastní identitu. Zkušenost domova u Panny Marie ukazuje, že rodina a mladí nemohou v našich komunitách tvořit oddělené, nýbrž těsně spojené sektory pastorace, protože mladí jsou velmi často tím, co jim během jejich růstu dala rodina. Tato perspektiva umožňuje znovu ujednotit pozornou pastoraci povolání, aby Ježíšova tvář vynikla v rozmanitých aspektech kněze, ženicha a pastýře.

Mariin domek je domem nemocných. Zde nacházejí přijetí ti, kdo strádají na těle i na duchu, a Matka přináší Pánovo slitování všem, od pokolení do pokolení. Nemoc zraňuje rodinu a nemocné musí přijmout rodina. Neupadněme prosím do skartační kultury, kterou šíří rozmanité ideologické kolonizace, které na nás dorážejí. Dům a rodina nejprve pečují o nemocného láskou, podporou, povzbuzením a vynaloženou starostí. Proto je chrám Svatého domku symbolem každého přívětivého domu a svatyní nemocných. Tady na ně na všechny, kdekoli na světě, vroucně myslím a pravím jim: jste středem Kristova díla, protože sdílíte každodenní kříž a nejkonkrétněji ho za Ním nesete. Vaše utrpení může být rozhodující ve spolupráci na příchodu Božího království.“

Plné znění promluvy najdete na stránkách Radia Vaticana.

Během modlitby Anděl Páně se rozezněly zvony v celém středoitalském kraji Marche. Svatý otec pak poobědval s místními biskupy a v brzkých odpoledních hodinách se vrátil zpět do Vatikánu.

Loreto je místem často navštěvovaném papeži

Před papežem Františkem navštívilo toto mariánské poutní místo nejméně dvanácti papežů.

Posledním papežem, který slavil mši v loretánské Svaté chýši, byl před 162 lety Pius IX.

Návštěva Jana XXIII. v říjnu roku 1962, v předvečer II. Vatikánského koncilu, se do dějin zapsala jako první papežův výjezd mimo Řím od sjednocení Itálie. Papež Roncalli přicestoval vlakem, cestou se zastavil v Assisi a učinil ještě řadu dalších krátkých zastávek.

O mnoho let později do Loreta zavítal navýsost „mariánský papež“ Jan Pavel II., který mariánskou baziliku navštívil celkem čtyřikrát. V polovině devadesátých let (1995) se zde setkal se 400 tisíci mladými lidmi, kteří se účastnili evropské pouti mládeže.

Také jeho nástupce, Benedikt XVI., svůj první pobyt v Loretu (1.-2.9. 2007) spojil s pastorační mládežnickou iniciativou (sloužil mši pro půl milionu mladých lidí v rámci programu Agora), zatímco jeho druhá návštěva v říjnu 2012 se de facto stala poslední apoštolskou cestou před odstoupením z petrovského úřadu.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Programové tipy Radia Proglas na 43. týden 2019

V týdnu od 21. října se můžete těšit na pořad věnovaný poutnímu místu Zlatice v Podkrkonoší nebo rozhovor s novinářem Josefem Pazderkou.
18.10.2019

Apoštolský vikář Aleppa: Turci napadli region s mučednickou minulostí

Mučednickou minulost regionu na turecko-syrské hranici připomíná také apoštolský vikář Aleppa Georges Abou Kazen. Jak říká v rozhovoru pro Vatican News, Kurdové nejsou jedinou obětí tureckého útoku.
18.10.2019

John Henry Newman: Světec pro dnešní dobu

Papež František v neděli 13. října v Římě svatořečil Johna Henryho Newmana (1801–1890). Nový světec prožil téměř celé 19. století, první polovinu svého života jako anglikán a druhou polovinu jako katolík. Byl knězem, oblíbeným kazatelem, spisovatelem a význačným teologem obou církví. Ačkoli žil už před delší dobou, stále má dnešním lidem co říct, jak to dosvědčuje také následujících devět oblastí, které nastínil Jack Valero, koordinátor Výboru pro Newmanovu kanonizaci zodpovědný za tisk a média.
18.10.2019

Beatifikační proces Chiary Lubichové postupuje do Vatikánu

Beatifikační proces zakladatelky hnutí fokokoláre Chiary Lubichové vstupuje do druhého stupně. V neděli 10. listopadu bude v katedrále sv. Petra ve Frascati u Říma zakončena diecézní fáze procesu. Pokračovat bude ve Vatikánu, na Kongregaci pro svatořečení.
17.10.2019

Justitia et Pax: Žít společně v Evropě - poučení ze Slovenska

Zveřejňujeme text závěrečného prohlášení mezinárodní Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír, které se konalo 11. – 14. října 2019 v Bratislavě.
17.10.2019