Prohlášení českých dominikánů k případům sexuálních zneužívání

V posledních týdnech dochází k intenzivní medializaci otázky sexuálního zneužívání v církvi. V této souvislosti byli zmíněni i kněží dominikánského řádu. Jako bratři České dominikánské provincie chceme otevřeně reagovat.
Publikováno: 3. 4. 2019 13:30

Nám dostupná svědectví o těchto událostech jsou velmi kusá. Máme důvod podezřívat asi šest pachatelů z řad dominikánů, jedná se o sexuální delikty z období devadesátých a začátku nultých let. Tyto odsouzeníhodné činy se v naprosté většině případů týkaly osob starších osmnácti let. To však nikterak nezlehčuje jejich závažnost, protože šlo o zneužití duchovní moci a nadřazeného postavení kněze. V jednom případě byla oběť mladší patnácti let.

V případech, kdy se proti pachatelům sešel dostatek svědectví, byl s nimi neprodleně zahájen církevně právní proces, který směřoval k pozastavení jejich kněžské činnosti, a především k izolaci od dalších potenciálních obětí.

Světský trestně právní proces nebyl v žádném z těchto případů zahájen. Nepřály si jej samotné oběti, nevyžadovaly jej světské právní normy ani tehdejší vnitrocírkevní předpisy.

Dosud se v kauzách tohoto typu v církvi řešila především otázka, jak naložit s pachateli. Nyní vnímáme potřebu věnovat pozornost na prvním místě obětem. Mnohé zkušenosti ukazují, že oběti o spáchaných činech hovoří většinou až po letech. Často nemají potřebu řešit je právně, ale spíše si přejí, aby se jim dostalo omluvy a adekvátní odborné pomoci.

Oceňujeme odvahu Vás, kteří sdílíte své bolestné zkušenosti obětí zneužívání v církvi, a děkujeme Vám za ochotu podat osobní svědectví.

Za Českou dominikánskou provincii vyjadřujeme připravenost setkávat se s oběťmi pachatelů z našeho řádu, naslouchat jim a zprostředkovat podporu. Mohou se obrátit přímo na nás, na naši kontaktní osobu, psycholožku PhDr. Alenu Prouzovou, anebo na kontaktní centrum, které se chystá společně zřídit Česká biskupská konference a Konference vyšších řeholních představených.

Nad spáchanými činy vyjadřujeme velkou lítost. Prosíme všechny, kterých se tyto činy jakkoli dotýkají, aby vše spolu s námi svěřovali milosrdnému Bohu, který jediný může tato hluboká zranění skutečně uzdravit.

Praha 3. dubna 2019

Provinciál Lukáš Jan Fošum OP a bratři z provinční rady

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019