Přímé přenosy bohoslužeb od 1. do 7. července 2019

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, České televizi, Radiu Proglas a Českém rozhlasu.
Publikováno: 1. 7. 2019 10:00

Foto Člověk a Víra

Televize Noe zve své diváky k bohoslužbě ve středu od 12.05, uskuteční se v kapli ostravského studia Telepace.

Česká televize nabídne na svém druhém programu v pátek od 10.30 hlavní mši svatou z Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě, kterou zde budou slavit čeští a moravští biskupové. Hlavním celebrantem i kazatelem letos bude apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo.

Také v nabídce Radia Proglas je v pátek zařazena mše svatá z Velehradu, začíná ovšem už v 8.30 a v poutní bazilice ji budou slavit novokněží. Stanice vedle toho v úterý a čtvrtek od 18.00 odvysílá mše svaté – z brněnského kostela sv. Augustina a pražského kostela Panny Marie Sněžné. Nedělní bohoslužba začíná na Proglasu v 9.00 a bude přenášena z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích. V týdnu zazní také modlitba růžence – v pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a sobotu od 22.30 – a v pátek krátce od 15.10 se pak lze připojit i k modlitbě litaniím ke svatým ochráncům naší vlasti.

Páteční hlavní mši svatou z Národní cyrilometodějské pouti odvysílá i Český rozhlas, přímý přenos poběží na stanici Vltava. Tamtéž pak bude v neděli od 9.00 možné vyslechnout přímý přenos ze mše svaté, kterou bude v katedrále Ducha svatého v Hradci Králové sloužit Mons. František Hladký.

Televize Noe

středa 3. 7., 12.05: mše svatá z kaple Telepace

Česká televize

pátek 5. 7., 10.30, ČT2: mše svatá z Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě

Radio Proglas

úterý 2. 7., 18.00: mše svatá z kostela sv. Augustina v Brně

čtvrtek 4. 7., 18.00: mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné v Praze

pátek 5. 7., 8.30: mše svatá s novokněžími ČR ve velehradské bazilice

neděle 7. 7., 9.00: mše svatá z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích

Český rozhlas

pátek 5. 7., 10.30, ČRo Vltava: mše svatá z Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě

neděle 7. 7., 9.00, ČRo Vltava: mše svatá z katedrály Ducha svatého v Hradci Králové, slouží Mons. František Hladký

 

Autor článku:
Jiří Gračka

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 29. září do 4. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
29.09.2020

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020