Ekumenická porota na 54. MFF Karlovy Vary udělila svoji cenu německému dramatu Lara

Ekumenická porota 54. MFF Karlovy Vary udělila hlavní cenu filmu Lara a zvláštní uznání slovensko-české koprodukci Budiž světlo.
Publikováno: 8. 7. 2019 12:00

Foto: Film Servis Festival Karlovy Vary

Ekumenické poroty působí na významných filmových festivalech po celém světě. Sleduje hlavní soutěž a svoji cenu uděluje podle jasných kritérií: vysoká umělecká úroveň filmu se musí snoubit s kladením podstatných otázek týkajících se života člověka v současném světě a hodnoty, které film vyjadřuje, musí být v souladu s hodnotami evangelia. Porota sleduje etický, filozofický, duchovní i sociální rozměr filmu a jeho sílu zapůsobit na vnímavost diváků. Členy ekumenických porot jsou filmoví kritici, religionisté či duchovní, ale také filmoví tvůrci.

Cena poroty: Lara

Psychologické drama Lara (Německo 2019) režiséra Jana-Ole Gerstera vypráví příběh matky nadaného klavíristy, která celý svůj život zasvětila rozvoji talentu a úspěchu svého syna. Svojí ctižádostivostí ale pro syna možná neudělala právě to nejlepší.    

Porota k ocenění vydala následující zdůvodnění: “Cenu udělujeme za skvěle zahraný a inteligentně režírovaný film o matce trpící depresí a synovi - hudebním skladateli - kterého psychicky ponižuje. Dramatické a dynamické zachycení vztahů mezi matkou a synem ukazuje jejich vzájemné odcizení, ale nabízí i náznaky pozitivního vývoje.

Zvláštní uznání: Budiž světlo

Zvláštní uznání ekumenická porota udělila nanejvýš aktuálnímu filmu slovenského režiséra Marko Škopa Budiž světlo (ČR/Slovensko 2019). Ten vypráví příběh o rodině vyrovnávající se s členstvím jednoho ze svých synů v místní polovojenské nacionalistické organizaci, kvůli níž jeden z mladých vesničanů spáchal sebevraždu.

Zdůvodnění poroty: “Film je vystavěný na příběhu složeném z nepřeberné řady chybných kroků, jichž se dopouští jak rodina, tak tradiční vesnice s jejími kulturními a náboženskými zvyklostmi. Film diváka motivuje a nutí k tomu, aby přehodnotil pojetí morální odpovědnosti v prostředí prostoupeném násilím.

Členové ekumenické poroty 54. MFF Karlovy Vary:

Alyda Faber (Kanada) - teoložka

Martin Horálek (Česká republika) - dramaturg České televize

Peter Sheehan (Austrálie) - filmový kritik

Seminář Spiritualita a film

Již po sedmé se na MFF Karlovy Vary konal seminář Spiritualita a film, v rámci nějž skupina křesťanů během festivalového týdne chodí společně na filmy a následně o nich diskutuje jak mezi sebou tak s pozvanými hosty. V letošním roce mezi hosty semináře patřil plzeňský biskup Tomáš Holub, synodní senior ČCE a předseda Ekumenické rady církví Daniel Ženatý, držitel Křišťálového glóbu za film Křižáček Václav Kadrnka nebo hudební publicista Pavel Klusák. Seminář probíhá ve spolupráci s TV NOE a jeho cílem je podpořit práci s filmem v rámci křesťanských církví a intenzivněji propojit svět filmového festivalu a křesťanství.

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019