Kontaktní místo pro ochranu nezletilých a zranitelných slouží dva měsíce

Kontaktní místo pro ochranu nezletilých a zranitelných, které svým rozhodnutím zřídila Česká biskupská konference, slouží už dva měsíce.
Publikováno: 10. 7. 2019 11:15

„Bohužel i církev čelí případům sexuálního zneužívání nezletilých, které jsou jak těžkým hříchem, tak i velkým zločinem,“ vysvětluje generální sekretář České biskupské konference P. Stanislav Přibyl, proč se čeští a moravští biskupové tímto tématem zabývali na plenárním zasedání v březnu tohoto roku a rozhodli se zřídit Kontaktní místo pro ochranu nezletilých a zranitelných. Obětem sexuálního zneužívání pomáhá už od 1. května a jedná se o společnou iniciativu nejen všech diecézí, ale i řeholních řádů.

Od začátku své činnosti pracovníci kontaktního místa přijali přes deset hovorů a reagovali na více než tři desítky podnětů přes email a webový formulář. „Obracejí se na nás oběti, které již pomoc vyhledaly nebo jejichž případ byl šetřen na církevní nebo trestněprávní úrovni. Někdy volající chtějí být jen vyslechnuti nebo si urovnat myšlenky a pocity, vyjasnit situace, kde cítí zmatek. Několik volajících vyjádřilo znepokojení i nad tím, že otcovské chování kněží začíná být vnímáno jako projev zneužívání. Uvědomujeme si, že pro oběti je velice těžké a bolestné řešit svá zranění. Na kontaktní místo se mohou s důvěrou obrátit, naším cílem je společně najít pomoc,“ vysvětluje pracovník kontaktního místa, jehož identita podléhá – stejně jako totožnost volajících – ochraně. Třetina dotazů se podle pracovníků kontaktního místa týká samotného provozu nebo nabídky spolupráce a zahrnuje i návrhy na zlepšení. Část podnětů se týká zneužívání nepřímo nebo vůbec. Pracovníci také dosud nezaznamenali žádné nenávistné a útočné telefonáty ani e-maily.

„Na kontaktní místo se mohou obracet oběti sexuálního zneužití duchovním i laikem v rámci činnosti církve, a to prostřednictvím telefonické linky, webového kontaktního formuláře nebo e-mailem. Samozřejmě i ti, kterým bylo nějak ublíženo v minulosti,“ zdůrazňuje P. Stanislav Přibyl a dodává: „Uvědomujeme si, kolik bolesti a utrpení musely oběti těchto činů prožít. Chceme jim podat pomocnou ruku a zprostředkovat terapeutickou, psychologickou i duchovní pomoc a poskytnout orientační právní rady.“

Pracovníci kontaktního místa byli podle jeho slov řádně proškolení a nadále se vzdělávají. Musejí se řídit etickým kodexem, což mimo jiné znamená zachovávat mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta. I oni sami zůstávají v anonymitě, což je jeden ze standardů všech linek důvěry. Telefonní linka je v provozu jeden den týdně, na dotazy z webového formuláře nebo e-maily odpovídají pracovníci každý pracovní den.

Kontaktní místo také navázalo spolupráci s odborníky po celé ČR, ale i s již existujícími podobnými službami některých diecézních charit a s organizacemi pomáhajícími obětem trestných činů. Více informací lze nalézt na webu www.ochrananezletilych.cz.

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022