Kontaktní místo pro ochranu nezletilých a zranitelných slouží dva měsíce

Kontaktní místo pro ochranu nezletilých a zranitelných, které svým rozhodnutím zřídila Česká biskupská konference, slouží už dva měsíce.
Publikováno: 10. 7. 2019 13:15

„Bohužel i církev čelí případům sexuálního zneužívání nezletilých, které jsou jak těžkým hříchem, tak i velkým zločinem,“ vysvětluje generální sekretář České biskupské konference P. Stanislav Přibyl, proč se čeští a moravští biskupové tímto tématem zabývali na plenárním zasedání v březnu tohoto roku a rozhodli se zřídit Kontaktní místo pro ochranu nezletilých a zranitelných. Obětem sexuálního zneužívání pomáhá už od 1. května a jedná se o společnou iniciativu nejen všech diecézí, ale i řeholních řádů.

Od začátku své činnosti pracovníci kontaktního místa přijali přes deset hovorů a reagovali na více než tři desítky podnětů přes email a webový formulář. „Obracejí se na nás oběti, které již pomoc vyhledaly nebo jejichž případ byl šetřen na církevní nebo trestněprávní úrovni. Někdy volající chtějí být jen vyslechnuti nebo si urovnat myšlenky a pocity, vyjasnit situace, kde cítí zmatek. Několik volajících vyjádřilo znepokojení i nad tím, že otcovské chování kněží začíná být vnímáno jako projev zneužívání. Uvědomujeme si, že pro oběti je velice těžké a bolestné řešit svá zranění. Na kontaktní místo se mohou s důvěrou obrátit, naším cílem je společně najít pomoc,“ vysvětluje pracovník kontaktního místa, jehož identita podléhá – stejně jako totožnost volajících – ochraně. Třetina dotazů se podle pracovníků kontaktního místa týká samotného provozu nebo nabídky spolupráce a zahrnuje i návrhy na zlepšení. Část podnětů se týká zneužívání nepřímo nebo vůbec. Pracovníci také dosud nezaznamenali žádné nenávistné a útočné telefonáty ani e-maily.

„Na kontaktní místo se mohou obracet oběti sexuálního zneužití duchovním i laikem v rámci činnosti církve, a to prostřednictvím telefonické linky, webového kontaktního formuláře nebo e-mailem. Samozřejmě i ti, kterým bylo nějak ublíženo v minulosti,“ zdůrazňuje P. Stanislav Přibyl a dodává: „Uvědomujeme si, kolik bolesti a utrpení musely oběti těchto činů prožít. Chceme jim podat pomocnou ruku a zprostředkovat terapeutickou, psychologickou i duchovní pomoc a poskytnout orientační právní rady.“

Pracovníci kontaktního místa byli podle jeho slov řádně proškolení a nadále se vzdělávají. Musejí se řídit etickým kodexem, což mimo jiné znamená zachovávat mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta. I oni sami zůstávají v anonymitě, což je jeden ze standardů všech linek důvěry. Telefonní linka je v provozu jeden den týdně, na dotazy z webového formuláře nebo e-maily odpovídají pracovníci každý pracovní den.

Kontaktní místo také navázalo spolupráci s odborníky po celé ČR, ale i s již existujícími podobnými službami některých diecézních charit a s organizacemi pomáhajícími obětem trestných činů. Více informací lze nalézt na webu www.ochrananezletilych.cz.

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019