Kontaktní místo pro ochranu nezletilých a zranitelných slouží dva měsíce

Kontaktní místo pro ochranu nezletilých a zranitelných, které svým rozhodnutím zřídila Česká biskupská konference, slouží už dva měsíce.
Publikováno: 10. 7. 2019 11:15

„Bohužel i církev čelí případům sexuálního zneužívání nezletilých, které jsou jak těžkým hříchem, tak i velkým zločinem,“ vysvětluje generální sekretář České biskupské konference P. Stanislav Přibyl, proč se čeští a moravští biskupové tímto tématem zabývali na plenárním zasedání v březnu tohoto roku a rozhodli se zřídit Kontaktní místo pro ochranu nezletilých a zranitelných. Obětem sexuálního zneužívání pomáhá už od 1. května a jedná se o společnou iniciativu nejen všech diecézí, ale i řeholních řádů.

Od začátku své činnosti pracovníci kontaktního místa přijali přes deset hovorů a reagovali na více než tři desítky podnětů přes email a webový formulář. „Obracejí se na nás oběti, které již pomoc vyhledaly nebo jejichž případ byl šetřen na církevní nebo trestněprávní úrovni. Někdy volající chtějí být jen vyslechnuti nebo si urovnat myšlenky a pocity, vyjasnit situace, kde cítí zmatek. Několik volajících vyjádřilo znepokojení i nad tím, že otcovské chování kněží začíná být vnímáno jako projev zneužívání. Uvědomujeme si, že pro oběti je velice těžké a bolestné řešit svá zranění. Na kontaktní místo se mohou s důvěrou obrátit, naším cílem je společně najít pomoc,“ vysvětluje pracovník kontaktního místa, jehož identita podléhá – stejně jako totožnost volajících – ochraně. Třetina dotazů se podle pracovníků kontaktního místa týká samotného provozu nebo nabídky spolupráce a zahrnuje i návrhy na zlepšení. Část podnětů se týká zneužívání nepřímo nebo vůbec. Pracovníci také dosud nezaznamenali žádné nenávistné a útočné telefonáty ani e-maily.

„Na kontaktní místo se mohou obracet oběti sexuálního zneužití duchovním i laikem v rámci činnosti církve, a to prostřednictvím telefonické linky, webového kontaktního formuláře nebo e-mailem. Samozřejmě i ti, kterým bylo nějak ublíženo v minulosti,“ zdůrazňuje P. Stanislav Přibyl a dodává: „Uvědomujeme si, kolik bolesti a utrpení musely oběti těchto činů prožít. Chceme jim podat pomocnou ruku a zprostředkovat terapeutickou, psychologickou i duchovní pomoc a poskytnout orientační právní rady.“

Pracovníci kontaktního místa byli podle jeho slov řádně proškolení a nadále se vzdělávají. Musejí se řídit etickým kodexem, což mimo jiné znamená zachovávat mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta. I oni sami zůstávají v anonymitě, což je jeden ze standardů všech linek důvěry. Telefonní linka je v provozu jeden den týdně, na dotazy z webového formuláře nebo e-maily odpovídají pracovníci každý pracovní den.

Kontaktní místo také navázalo spolupráci s odborníky po celé ČR, ale i s již existujícími podobnými službami některých diecézních charit a s organizacemi pomáhajícími obětem trestných činů. Více informací lze nalézt na webu www.ochrananezletilych.cz.

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Svatý otec: Dialog s Bohem je milost naší víry

Při pravidelné středeční audienci hovořil papež František o tom, že díky Ježíši a modlitbě máme přístup k Nejsvětější Trojici. Pokračoval tak ve svém cyklu katechezí věnovaných právě tématu modlitby, přičemž tento týden se zaměřil na vztah mezi modlitbou a Trojicí.
03.03.2021

Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 14. díl K - Kříž

Dalším písmenem v abecedě je písmeno K jako Kříž. Kříž je znamením utrpení Ježíše Krista. Původně byl kříž především krutý popravčí nástroj, ale tím, že Ježíš přijal smrt na kříži a vstal z mrtvých, se kříž stal znamením naší spásy. Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
03.03.2021

Papež František: Zpověď promlouvá o nekonečném Božím milosrdenství

Vatikánská nadace „Celosvětové sítě modlitby s papežem“ zveřejnila březnové videoposelství, kterým papež František doprovází evangelizační úmysl na tento měsíc. Tentokrát se věnuje svátosti smíření a František v něm vyzdvihuje radost, která pramení z tohoto setkání s Božím soucitem a láskou.
03.03.2021

Katolický týdeník: Texaský biskup Čechoameričan

Nového pomocného biskupa s českými kořeny dostala arcidiecéze San Antonio v Texasu. Je jím církevní právník a dosavadní generální vikář diecéze Victoria GARY JANAK. Krátce po svém jmenování poskytl Katolickému týdeníku rozhovor.
03.03.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021