Prohlášení biskupství českobudějovického k závěru vyšetřování Policie ČR ve věci sexuálního zneužívání knězem V.Z.

V souvislosti s údajným sexuálním zneužíváním ze strany kněze V. Z., na které upozornila reportáž a několik dalších článků na serveru „Seznam.cz“, bylo dne 23. března 2019 podáno trestní oznámení i na Biskupství českobudějovické, neboť dle poškozených, současný biskup Mons. Vlastimil Kročil a jeho předchůdce Mons. Jiří Paďour, v dané věci nic nečinili a tak napomáhali krýt trestné činy.
Publikováno: 7. 11. 2019 14:00

Policie ČR začala vyšetřovat případ 29. března 2019 a uzavřela jej usnesením, které bylo vydáno dne 26. září 2019 (č.j. KRPJ-36761/TČ-2019-161771-RKR) s tím, že se věc odkládá. Proti tomuto rozhodnutí se poškození odvolali, avšak dne 5. 11. 2019 bylo jejich odvolání zamítnuto. V usnesení Policie ČR je vyhodnoceno, mimo jiné, i jednání obou biskupů jako dostatečné, tedy v souladu se zákony České republiky. Ve zmíněném usnesení se sděluje: „Ani u Mons. Kročila není možno shledat, že by byl nečinný v řešení zjištěného stavu podle církevních pravidel, neboť sám doložil listiny svědčící o jeho činnosti směřující dle církevních pravidel ve věci oznámení proti jednání V.Z. [...]  Závěrem je třeba uvést, že při hodnocení trestně právní odpovědnosti vůči církevním funkcionářům je podstatné, že trestně právní odpovědnost je odvozena od trestní odpovědnosti hlavního pachatele…“

Přístup některých médií k celé kauze však lze považovat za zcela nekorektní a evidentně manipulující. Lze předpokládat, že některá média o kauze informovala zcela účelově, aby si tak zajistila vyšší sledovanost; především jde o reportáže a články na serveru S., které byly koncipovány tak, jakoby oba biskupové (Mons. Kročil i Mons. Paďour) věděli o sexuálních útocích na všechny dívky a poté se snažili zakrýt takovéto trestné chování.

V roce 2009 kontaktovala Mons. Paďoura jen jedna jediná osoba a teprve v průběhu vyšetřování Policie ČR bylo zjištěno, o kolik osob skutečně jde. V reportážích zazněla velmi trýznivá svědectví, která byla shrnuta Policií ČR následovně: „…bylo shledáno, že jednání V.Z. v daných případech nevykazuje znaky trestného činu ani toho, že by ke spáchání trestného činu mohlo směřovat. Mohlo by být teoreticky posuzováno jako přestupkové jednání a to v době spáchání…“  Policie ČR nakonec uzavřela celý případ s tím, že „mohl být spáchán trestný čin a to konkrétní osobou, ale v daném případě s přihlédnutím k ust.§ 11 odst. 1 písm. b) trestního řádu, jde o promlčení trestního stíhání jako případ zániku trestnosti s odkazem na ust. § 34 trestního zákoníku“. Nikdy nelze zlehčovat, souhlasit a schvalovat takové či obdobné jednání, které bylo v dané kauze tvrzeno, byť podle Policie ČR ani nešlo o násilný trestný čin. Jde o propastný posun v právním, ale i skutkovém hodnocení, které je třeba vzít v potaz, jak v této kauze, tak i v jiných kauzách, o kterých informují některá česká média ve vztahu k Církvi. Policie ČR tedy uzavírá, že nějaký čin se stát mohl, ale protože je promlčen, nebude již dále zjišťovat, zdali se skutečně čin stal. I z tohoto důvodu a za této situace, Česká biskupská konference přijala dne 22. října 2019 nový dokument, který řeší postupy ve věci sexuálního zneužívání v Církvi, ale zároveň řeší i ochranu kněží, kteří budou neprávem nařčeni. Nelze totiž nevidět, že existují novináři, kteří se účelově snaží psát nepravdivé či zkreslující články, aby tak dosáhli větší pozornosti.

Biskupství českobudějovické tímto vyjadřuje ochotu, prostřednictvím svého právního zástupce, poskytnout doplňující informace k případným dotazům vztahujícím se k tomuto případu a to všem mediím, kromě internetového portálu Seznam.cz. 

(Zdroj: Biskupství českobudějovické)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František mladým Thajcům: Buďte zakořeněni v Kristu a pěstujte s Ním přátelství

Poslední den v Thajsku věnoval papež František setkání s duchovenstvem a mládeží. Biskupům připomněl první misionáře, kteří můžou být svým temperamentem, odvahou a radostí zrcadlem pro dnešní evangelizátory. Ve své promluvě mladým zdůraznil, aby neměli strach z budoucnosti a pěstovali přátelství s Kristem, které je nezbytným olejem k osvětlení nejen naší cesty, ale i cesty těch, kteří nás obklopují.
22.11.2019

Česko opět spojí vzpomínka na oběti nehod

Vzpomenout na ty, kdo zemřeli především na silnicích, vyjádřit solidaritu, a připomenout dlouhodobé dopady dopravních nehod – to jsou hlavní cíle již tradičního řetězce pietních aktů, bohoslužeb a dalších setkání, kterými se lidé a organizace v České republice připojují ke Světovému dni obětí dopravních nehod. Ten Světová zdravotnická organizace vyhlašuje vždy na třetí neděli v listopadu, ale vzhledem ke státnímu svátku se proto některé akce přesunuly na nadcházející víkend.
22.11.2019

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019