Zůstaňme sjednoceni!

Společné prohlášení předsedů COMECE (Komise evropských biskupských konferencí) a CEC (Konference evropských církví) k situaci pandemie COVID – 19.
Publikováno: 3. 4. 2020 15:45

ZŮSTAŇME SJEDNOCENI
 
Nadešel historický okamžik, abychom dosvědčili své úsilí o evropské hodnoty
 
Pandemie COVID-19 a její tragické důsledky zasáhly Evropu a celý svět v plné síle. Současná krize vystavuje zkoušce každého člověka, každou rodinu a komunitu a zároveň odkryla slabosti a zdánlivé jistoty naší politiky, ekonomiky a společnosti.

Navzdory tomu nám tyto chvíle zkoušky také umožňují objevit společné lidství, skrze které jsme všichni bratry a sestrami. Vzpomeňme na mnohé, kteří skrze křesťanskou lásku a solidaritu přinášejí každý den naději.

S hlubokou vděčností se modlíme za všechny, kteří vřele a empaticky slouží bližním a velkoryse jim pomáhají. Jsou to lékaři, zdravotní personál, dodavatelé základních služeb, armáda, soudy a lidé zapojení do pastoračních služeb. Modlíme se za všechny lidi, kteří v této krizi trpí, především za nemocné, staré, chudé, za lidi na okraji společnosti, i za děti, které prožívají nestabilitu v rodině. Pamatujme v modlitbách i na všechny, kdo nás opustili.

Podporujme také všechny iniciativy jednotlivců a skupin, které hledají nové formy solidarity a nové způsoby, jak se dělit s druhými v době dodržování bezpečné vzdálenosti.

Vážíme si početných politických aktivit vedoucích ke konkrétní vzájemné pomoci.

Povzbuzujeme politické představitele Evropské unie a jejich členských států, aby jednali konkrétně, transparentně, empaticky a demokraticky. Modlíme se, aby vládní představitelé jednotlivých národů i evropských struktur měli moudrost a sílu.

V tomto okamžiku je na každém z nás, abychom svědčili o našem společném úsilí o společný evropský projekt a společné evropské hodnoty solidarity a jednoty, abychom se nepoddali strachu a nacionalismu.

Konkrétním výrazem této naší společné zodpovědnosti může být například vzájemná pomoc v péči o staré lidi, usnadnění vzájemného poskytování zdravotnického materiálu, vynalézavá opatření ve prospěch zamezení sociálních, ekonomických a finančních šoků, spolupráce na mezinárodní rovině, posílení humanitárních iniciativ na podporu nejslabších zdravotnických systémů a nejpotřebnějších zemí světa.

Postní doba vedoucí k Velikonocům je součástí podstaty křesťanské víry. Vnímejme toto období zkoušky i jako období milosti a naděje. Zůstaňme sjednoceni a dejme zakusit svou blízkost všem, zvláště těm, kdo ji nejvíce potřebují.
 

Kardinál. Jean-Claude Hollerich SJ                                       Rev. Christian Krieger
arcibiskup lucemburský                                                          předseda CEC
předseda COMECE

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020

COMECE: Obnova Evropy ať stojí na spravedlnosti

„V tento čas, kdy je zapotřebí jednoty mezi námi samými i mezi národy, se dnes modlíme za Evropu, aby se jí tuto bratrskou jednotu, o níž snili otcové zakladatelé Evropské unie, dařilo vytvářet...“ řekl papež František. Na základě toho COMECE (Komise biskupských konferencí zemí EU) vyzývá EU, aby obnovila ducha solidarity a shodla se na plánu obnovy během pandemie Covid - 19, který do středu pozornosti staví otázku spravedlnosti.
03.06.2020

Papež František: Bůh nás nikdy neopustí, je naším společníkem a průvodcem

Během své pravidelné středeční audience, která byla opět přenášena z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných modlitbě, tentokrát modlitbě Abrahámově.
03.06.2020