Úřad pro laiky, rodinu a život: Neopouštějme seniory!

Nejstarší generace platí za nynější pandemie nejvyšší cenu, a proto právě toto pokolení, které nás uvedlo do života, církev ubezpečuje o mateřské přítomnosti, blízkosti a duchovní útěše, čteme v dnešním poselství, jež vatikánský Úřad pro laiky, rodinu a život adresoval seniorům.
Publikováno: 8. 4. 2020 12:15

Stáří není nemoc, nýbrž privilegium, prohlásil nedávno papež František. V patologii se naopak může změnit chorobná osamocenost starých lidí, varuje poselství a naléhá na zmírnění této opuštěnosti. “Za aktuálních okolností by to mohlo znamenat záchranu lidských životů”. Církev, jíž současná opatření brání v osobních návštěvách seniorů, se v těchto dnech snaží vyvíjet iniciativy, které by tuto absenci nahradily – od telefonátů přes poselství a dopisy nejrůznějšího druhu, od donášky potravin a léků po návštěvy kněží, kteří nepřestávají starým lidem udílet svátosti.

Závažnost situace nicméně vyžaduje, abychom se všichni ještě více zapojili, a to především modlitbou a mezilidskou solidaritou, vybízí Úřad pro laiky, rodinu a život. “Neseme společnou odpovědnost, plynoucí z vědomí nedocenitelné hodnoty každého lidského života a z vděčnosti našim otcům a dědům. Zvláštní pozornost pak zasluhují staří lidé žijící v různých typech seniorských a pečovatelských domů, kde jejich koncentrace vede k rychlému šíření nákazy a vysokému počtu úmrtí, navzdory osobní obětavosti ošetřovatelského personálu, připomíná se v poselství.

“Tento stav je mnohdy pouhým vyústěním terapeutické a sociální opuštěnosti, která již trvá dlouhý čas. Navzdory složitosti situace, již prožíváme, je nutné objasnit, že záchranu života u starých lidí, žijících v pobytových sociálních zařízeních, považujeme za rovněžtak prioritní jako záchranu jakéhokoli jiného lidského života”, zdůrazňuje vatikánský úřad. Hraje se totiž o budoucnost našich církevních společenství a našich společností, poněvadž, jak řečeno opět s papežem Františkem, “senioři jsou dneškem i zítřkem církve”.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020

COMECE: Obnova Evropy ať stojí na spravedlnosti

„V tento čas, kdy je zapotřebí jednoty mezi námi samými i mezi národy, se dnes modlíme za Evropu, aby se jí tuto bratrskou jednotu, o níž snili otcové zakladatelé Evropské unie, dařilo vytvářet...“ řekl papež František. Na základě toho COMECE (Komise biskupských konferencí zemí EU) vyzývá EU, aby obnovila ducha solidarity a shodla se na plánu obnovy během pandemie Covid - 19, který do středu pozornosti staví otázku spravedlnosti.
03.06.2020

Papež František: Bůh nás nikdy neopustí, je naším společníkem a průvodcem

Během své pravidelné středeční audience, která byla opět přenášena z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných modlitbě, tentokrát modlitbě Abrahámově.
03.06.2020