banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Centrum sociálních služeb Žižkova

Díky realizaci projektu financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu vzniklo nové zázemí pro činnost Charity Jihlava – Centrum sociálních služeb Žižkova, ve kterém je poskytováno 5 sociálních služeb.
Publikováno: 24. 4. 2020 14:16

Jedná se o:

  • sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klubíčko,
  • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Erko,
  • Terénní programy SOVY,
  • Následná péče Jihlava,
  • Azylové ubytování Jihlava - službu neprovozuje žadatel, ale Středisko křesťanské pomoci, jehož služba je v budově v nájmu.

Samotný záměr tohoto projektu sahá již do roku 2013, kdy byla podána žádost do Integrovaného operačního programu na  pořízení této budovy a souvisejících pozemků v blízkosti sociálně vyloučené romské lokality Havaj a rekonstrukci této budovy pro potřeby sociálních služeb OCH Jihlava. Projekt by úspěšný, ale vlivem nízké alokace v programu nebyl nakonec finančně podpořen. Organizace s menšími úpravami (jiné služby, jiná dispozice místností) podala v roce 2017 žádost o podporu projektu do navazujícího programu – IROP.  

Projekt byl zahájen 9. ledna 2017 a ukončen 31. srpna 2019.

Jeho samotná fyzická realizace začala v únoru 2018, kdy organizace odkoupila od Statutárního města Jihlava budovy s přilehlými pozemky. Následně byla vyhlášena veřejná zakázka na rekonstrukci budovy a venkovních úprav. Vítězná firma zahájila stavební úpravy v srpnu 2018 a hotovou stavbu předala v květnu 2019.

Původní budova měla jen 3 patra a rozsáhlou půdu. Rekonstrukcí budovy vznikla 4 patra a 5. patro mezonetové.

V prvním patře své zázemí našly služby Terénní programy SOVY a  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klubíčko, celé druhé patro patří nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Erko, třetí patro využívá Azylové ubytování se 6 byty a ve 4. a 5. patře našla své zázemí Následná péče se 7 byty pro klienty. Součástí veřejné zakázky byla úprava venkovních ploch, kdy dominantním se stává sportovní hřiště určené především pro klienty Erka pro hraní fotbalu. V druhé části venkovní ploch je prostor pro vznik dětského hřiště s herními prvky a pískovištěm. Zároveň bylo vybudováno parkovací stání a bezbariérový vchod do budovy. Budova je bezbariérová, disponuje výtahem na čip, bezbariérovými byty.

Návazným krokem rekonstrukce budovy se stalo její kompletní vybavení potřebným kancelářským vybavením a technickým zprovozněním budovy. Součástí projektu IROP byla také veřejná zakázka na IT vybavení, kuchyňských linek a kancelářského vybavení.

Jednotlivé sociální služby umístěné v novém centru:
Terénní programy SOVY
Posláním je poskytování pomoci a podpory rodinám i jednotlivcům starším 15ti let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Touto službou usilujeme o snižování rizik a zmírnění/odstranění nepříznivých sociálních situací uživatelů. Službu poskytujeme bezplatně, anonymně a v přirozeném prostředí uživatelů.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klubíčko
Poskytují bezplatnou pomoc a podporu rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, s cílem zmírnit tyto dopady a zvýšit jejich možnosti na uplatnění/zapojení se ve společnosti. Služba je poskytována ambulantní formou v podobě předškolního klubu pro děti a terénní formou práce v rodině v Jihlavě a blízkém okolí.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Erko
Podporuje při začleňování dětí a mládeže, především z romské etnické menšiny, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy, do většinové společnosti.

Následná péče
Dokončení procesu terapie započatého během předchozí léčby, rozvoj a upevnění pozitivních změn, ale také schopnost tyto změny udržet a i nadále samostatně abstinovat, tvoří hlavní cíle služby Následné péče. Klíčové aktivity jsou zaměřeny na podporu klienta v jeho plné soběstačnosti a směřují ho k plnému začlenění do běžného života bez závislosti.

Azylové ubytování
Posláním služby je hledání společně s klienty cestu k bydlení a naději, že mohou žít běžným životem a podpora klientů v jejich snaze a v rozvoji jejich schopností a odpovědnosti.

 Projekt byl financován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Na pokrytí části vlastních zdrojů poskytly dotaci Kraj Vysočina a Statutární město Jihlava.

Autor článku:
Eva Schönherrová