banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Hukvaldský biskupský environmentální resort (HUBERT)

Nevyužívaný objekt v Hukvaldech projde rekonstrukcí. Vznikne z něj multifunkční centrum pro zájmové a neformální vzdělávání zaměřené na technické, řemeslné a přírodovědné obory.
Publikováno: 5. 5. 2020 13:30

Realizátorem projektu je biskupství Ostravsko-opavské, kterému se podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. 

V budově vzniknou 4 místnosti, včetně zázemí. Maximální kapacita centra bude 118 osob. Centrum bude v provozu celoročně od 1. 9. 2021, bude bezbariérové. Pro své aktivity bude využívat kromě zrekonstruované budovy také zámecký park a Hukvaldskou oboru.

Centrum je zaměřené na:

  • kvalitní přípravu pro zaměstnání v technických, řemeslných a přírodovědných oborech,
  • rozvoj klíčových, přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu práce.

Realizované aktivity:

1. Terénní praktika pro žáky ZŠ (3.-9. třída) a SŠ

2. Environmentální výukové programy pro žáky ZŠ (1.-9. třída) a SŠ

3. Praktické programy - dílny pro žáky ZŠ 6.-9. třída

4. Víkendová přírodovědná klubová činnost pro děti ZŠ (1.-9. třída)

5. Víkendové přírodní hrátky pro veřejnost

6. Projektové dny

7. Příměstské tábory

8. Workshopy a semináře

9. Pravidelné odpolední kroužky

Cílová skupina díky projektu navštíví zvlášť ceněná území, na nichž bude moci přímo pozorovat a zkoumat přírodu. Využito bude také rybniční a pstruhové hospodářství, sady, včely, dřevařství, což umožní kompletně pochopit přírodní zákonitosti. Žadatel chce motivovat žáky k řemeslné zručnosti a to jak spoluprací s partnery projektu, tak také zapojením vlastních pracovníků (lesních pedagogů) s ohledem na výchovu potenciálních zaměstnanců.Projekt řeší rozšíření nabídky pro zájmové a neformální vzdělávání, a to se zaměřením na klíčové kompetence přírodní vědy, technické a řemeslné obory. 

Autor článku:
Eva Schönherrová