banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Hukvaldský biskupský environmentální resort (HUBERT)

Nevyužívaný objekt v Hukvaldech projde rekonstrukcí. Vznikne z něj multifunkční centrum pro zájmové a neformální vzdělávání zaměřené na technické, řemeslné a přírodovědné obory.
Publikováno: 5. 5. 2020 13:30

Realizátorem projektu je biskupství Ostravsko-opavské, kterému se podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. 

V budově vzniknou 4 místnosti, včetně zázemí. Maximální kapacita centra bude 118 osob. Centrum bude v provozu celoročně od 1. 9. 2021, bude bezbariérové. Pro své aktivity bude využívat kromě zrekonstruované budovy také zámecký park a Hukvaldskou oboru.

Centrum je zaměřené na:

  • kvalitní přípravu pro zaměstnání v technických, řemeslných a přírodovědných oborech,
  • rozvoj klíčových, přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu práce.

Realizované aktivity:

1. Terénní praktika pro žáky ZŠ (3.-9. třída) a SŠ

2. Environmentální výukové programy pro žáky ZŠ (1.-9. třída) a SŠ

3. Praktické programy - dílny pro žáky ZŠ 6.-9. třída

4. Víkendová přírodovědná klubová činnost pro děti ZŠ (1.-9. třída)

5. Víkendové přírodní hrátky pro veřejnost

6. Projektové dny

7. Příměstské tábory

8. Workshopy a semináře

9. Pravidelné odpolední kroužky

Cílová skupina díky projektu navštíví zvlášť ceněná území, na nichž bude moci přímo pozorovat a zkoumat přírodu. Využito bude také rybniční a pstruhové hospodářství, sady, včely, dřevařství, což umožní kompletně pochopit přírodní zákonitosti. Žadatel chce motivovat žáky k řemeslné zručnosti a to jak spoluprací s partnery projektu, tak také zapojením vlastních pracovníků (lesních pedagogů) s ohledem na výchovu potenciálních zaměstnanců.Projekt řeší rozšíření nabídky pro zájmové a neformální vzdělávání, a to se zaměřením na klíčové kompetence přírodní vědy, technické a řemeslné obory. 

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021

Nové programové období – nové dotační možnosti

Rokem 2021 začíná další sedmileté rozpočtové období Evropské unie, ve kterém Česká republika očekává 1 200 miliard korun pro financování politiky soudržnosti. Operační programy, které zprostředkují čerpání finanční podpory, byly předloženy vládě v říjnu 2020 pro informaci. Upřesnění oblastí, které bude možno z těchto programů podporovat, a finální rozdělení alokace, budou předmětem dalších jednání.
11.01.2021

IROP navyšuje alokace výzev a podpoří projekty v zásobníku

V rámci IROP jsou navýšeny některé výzvy, čímž dojde k podpoře náhradních projektů. Jedná se i v oblasti kulturního dědictví, vzdělávání a sociálních služeb.
07.09.2020

Dotace na řešení kůrovcové kalamity v lesích

Ministerstvo zemědělství ČR zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.
23.07.2020

ČR může v příštích 7 letech získat z EU až 1,36 bilionu Kč

Evropští lídři se na zasedání Evropské rady dohodli na parametrech budoucího sedmiletého rozpočtu EU a tzv. Fondu obnovy Evropy po krizi způsobené pandemií COVID-19.
23.07.2020