banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Hukvaldský biskupský environmentální resort (HUBERT)

Nevyužívaný objekt v Hukvaldech projde rekonstrukcí. Vznikne z něj multifunkční centrum pro zájmové a neformální vzdělávání zaměřené na technické, řemeslné a přírodovědné obory.
Publikováno: 5. 5. 2020 13:30

Realizátorem projektu je biskupství Ostravsko-opavské, kterému se podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. 

V budově vzniknou 4 místnosti, včetně zázemí. Maximální kapacita centra bude 118 osob. Centrum bude v provozu celoročně od 1. 9. 2021, bude bezbariérové. Pro své aktivity bude využívat kromě zrekonstruované budovy také zámecký park a Hukvaldskou oboru.

Centrum je zaměřené na:

  • kvalitní přípravu pro zaměstnání v technických, řemeslných a přírodovědných oborech,
  • rozvoj klíčových, přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu práce.

Realizované aktivity:

1. Terénní praktika pro žáky ZŠ (3.-9. třída) a SŠ

2. Environmentální výukové programy pro žáky ZŠ (1.-9. třída) a SŠ

3. Praktické programy - dílny pro žáky ZŠ 6.-9. třída

4. Víkendová přírodovědná klubová činnost pro děti ZŠ (1.-9. třída)

5. Víkendové přírodní hrátky pro veřejnost

6. Projektové dny

7. Příměstské tábory

8. Workshopy a semináře

9. Pravidelné odpolední kroužky

Cílová skupina díky projektu navštíví zvlášť ceněná území, na nichž bude moci přímo pozorovat a zkoumat přírodu. Využito bude také rybniční a pstruhové hospodářství, sady, včely, dřevařství, což umožní kompletně pochopit přírodní zákonitosti. Žadatel chce motivovat žáky k řemeslné zručnosti a to jak spoluprací s partnery projektu, tak také zapojením vlastních pracovníků (lesních pedagogů) s ohledem na výchovu potenciálních zaměstnanců.Projekt řeší rozšíření nabídky pro zájmové a neformální vzdělávání, a to se zaměřením na klíčové kompetence přírodní vědy, technické a řemeslné obory. 

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021