banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Konference představující dotační možnosti nového programového období EU

Česká biskupská konference pořádá konferenci "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace". Konference se vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením uskuteční 22. dubna 2021 online.
Publikováno: 15. 4. 2021 10:15

Konference zodpoví základní otázky o podobě dotační politiky Evropské unie po roce 2021 a možnostech jejího využití pro církevní subjekty.

Příspěvky se budou věnovat zejména těmto tématům:

  • církevní školství
  • sociální služby a sociální činnosti
  • sociální bydlení a sociální začleňování
  • komunitní a spolkový život
  • investice do lesů a lesnické infrastruktury, zemědělství
  • revitalizace kulturního dědictví
  • možnosti financování projektů prostřednictvím tzv. integrovaných nástrojů (místní akční skupiny, integrované teritoriální investice) a Regionálních akčních plánů
  • finanční toky programového období

Jako přednášející vystoupí zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Státního fondů životního prostředí, Ministerstva financí ČR a zástupce Národní sítě Místních akčních skupin ČR.

Konference je určena zejména vedoucím pracovníkům diecézí, ekonomům, zástupcům řeholních řádů a kongregací, představitelům charit, diakonií a dalších neziskových církevních organizací, ředitelům církevních škol, projektovým manažerům, kněžím, a všem, kteří hledají dotační možnosti pro církevní projekty.

Příspěvky se zaměří na potřeby církve a bude dán dostatečný prostor pro diskusi a dotazy.  

Více informací naleznete v přiloženém programu. 

Technické dotazy ke konferenci a případné náměty k programu směřujte na Odbor evropských fondů České biskupské konference, e-mail: schonherrova@cirkev.cz, tel: 733 742 098.

Účastnický poplatek činí 150,- Kč.

Soubory ke stažení

velikost 243 KB
Autor článku:
Eva Schönherrová

Související články

Další aktuality

Konference "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace"

22. dubna 2021 uspořádal Odbor evropských fondů České biskupské konference online konferenci představující dotační možnosti příštího programového období EU 2021 - 2027.
26.04.2021

Výzvy REACT pro oblast zdravotnictví

ŘO IROP vyhlásil 15. dubna 2021 výzvy IROP pro oblast zdravotnictví. Jedná se o 3 oblasti zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb, rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty a rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.
16.04.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021