banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Konference představující dotační možnosti nového programového období EU

Česká biskupská konference pořádá konferenci "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace". Konference se vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením uskuteční 22. dubna 2021 online.
Publikováno: 15. 4. 2021 10:15

Konference zodpoví základní otázky o podobě dotační politiky Evropské unie po roce 2021 a možnostech jejího využití pro církevní subjekty.

Příspěvky se budou věnovat zejména těmto tématům:

  • církevní školství
  • sociální služby a sociální činnosti
  • sociální bydlení a sociální začleňování
  • komunitní a spolkový život
  • investice do lesů a lesnické infrastruktury, zemědělství
  • revitalizace kulturního dědictví
  • možnosti financování projektů prostřednictvím tzv. integrovaných nástrojů (místní akční skupiny, integrované teritoriální investice) a Regionálních akčních plánů
  • finanční toky programového období

Jako přednášející vystoupí zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Státního fondů životního prostředí, Ministerstva financí ČR a zástupce Národní sítě Místních akčních skupin ČR.

Konference je určena zejména vedoucím pracovníkům diecézí, ekonomům, zástupcům řeholních řádů a kongregací, představitelům charit, diakonií a dalších neziskových církevních organizací, ředitelům církevních škol, projektovým manažerům, kněžím, a všem, kteří hledají dotační možnosti pro církevní projekty.

Příspěvky se zaměří na potřeby církve a bude dán dostatečný prostor pro diskusi a dotazy.  

Více informací naleznete v přiloženém programu. 

Technické dotazy ke konferenci a případné náměty k programu směřujte na Odbor evropských fondů České biskupské konference, e-mail: schonherrova@cirkev.cz, tel: 733 742 098.

Účastnický poplatek činí 150,- Kč.

Soubory ke stažení

velikost 243 KB
Autor článku:
Eva Schönherrová

Související články

Další aktuality

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021