Vychází výroční zpráva olomoucké arcidiecéze za rok 2019

Informace o důležitých událostech uplynulého roku, statistiky ze života olomoucké arcidiecéze i přehled jejího hospodaření nabízí výroční zpráva za rok 2019, která byla v těchto dnech publikována.
Publikováno: 3. 7. 2020 12:00

Těší mě, že výroční zpráva je plná informací o setkáních, aktivitách i o osobních zkušenostech víry. Právě ty nám vhodně připomínají, že základem víry je vztah, který se projevuje odvahou důvěřovat, svěřit se, vidět ve světle lásky a taky sloužit. Radost z víry pak vede k tomu, že se o ni dělíme. V minulém roce jsme zvláště mysleli na to rozdělit se o duchovní bohatství, které jsme dostali,“ píše v úvodu dokumentu arcibiskup Jan Graubner a dodává, že při jeho čtení cítí vděčnost Bohu i lidem, které za tím vším vidí.

Dvaasedmdesátistránkový dokument nabízí základní údaje o olomoucké arcidiecézi. Zmiňuje mimo jiné, že v roce 2019 k ní přináleželo 223 kněží a působilo zde 29 řeholních řádů a společenství. Nedělních bohoslužeb se pravidelně účastnilo přes 78 tisíc věřících, bylo uděleno přes 4,3 tisíce křtů, více než 800 osob přijalo svátost biřmování, téměř 2,4 tisíce lidí poprvé přistoupilo ke svatému přijímání a před zástupcem církve bylo uzavřeno na 1,3 tisíce sňatků.

Samostatný oddíl je věnován loňským oslavám Mimořádného misijního měsíce i celoroční přípravě na něj. Ukazuje tak množství iniciativ ve farnostech, církevních školách a dalších místech, jako například sportovní den pro misie v Kyjově nebo pomoc velehradských studentů v rodinách.

Kronika minulého roku zachycuje další významné události: oslavy dvoustého výročí olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana Habsburského, svěcení kostela sv. Anny v Olomouci nebo vznik nového pastoračního domu ve Zlíně. Oddíl věnovaný pastoraci pak zmiňuje mimo jiné Světové dny mládeže v Panamě, dokončení sítě děkanátních center pro rodinu nebo uzavření dohody s vedením Zlínského kraje, která posiluje pozici nemocničních kaplanů v krajských nemocnicích.

Samostatné kapitoly postihují novinky v oblasti Charity i kultury a v oddílu věnovaném hospodaření se lze dočíst, že arcibiskupství a jemu podřízené farnosti společně hospodařily s příjmy ve výši 930 mil. Kč a výdaje dosáhly 891 mil. Kč. Výroční zprávu ve formátu pdf lze najít na této stránce.

Autor článku:
Jiří Gračka

Související články

Další aktuality

Kéž vás uchvátí a vede Mariin příklad, napsal papež mladým do Medžugorje

Papež František zaslal list účastníkům festivalu mládeže (Mladifest) v Medžugorje. Toto setkání se koná každoročně ve dnech 1. – 6. srpna za účasti několika desítek tisíc lidí z více než stovky zemí. Letošní 31. ročník však probíhá za sanitárních restrikcí, tedy s podstatně menší účastí a hlavně po internetu. Nicméně, vůbec poprvé mu věnoval pozornost Petrův nástupce, který zaslal učastníkům zvláštní list prostřednictvím apoštolského nuncia v Bosně a Hercegovině, mons. Luigi Pezzuta, který jej přečetl během zahajovací ceremonie v sobotu v podvečer (1.8.).
03.08.2020

Biskup Bergoglio a eucharistický zázrak v Buenos Aires

Papež František ještě jako buenosaireský biskup schválil vědecké přešetření domnělého eucharistického zázraku, k němuž došlo v letech 1992-1996 a který bývá označován za „eucharistický zázrak z Buenos Aires“. Již jako kardinál pak vícekrát navštívil kostel Nejsvětější Panny Marie v centru argentinského hlavního města, který uchovává znamení tohoto divu, a vedl tam eucharistickou adoraci.
03.08.2020

Papež: Soucit je důvěra v prozřetelnou Otcovu lásku

Před dnešním polednem dorazila na Svatopetrské náměstí asi tisícovka lidí, aby si vyslechla pravidelnou promluvu Petrova nástupce, pomodlila se spolu s ním a dostala apoštolské požehnání. Papež František komentoval evangelium (Mt 14,13-21), které bylo čteno při mši svaté tuto, v pořadí již 18. neděli liturgického mezidobí, a podává Ježíšovo zázračné rozmnožení chlebů a ryb.
02.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 18. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 18. neděle v mezidobí má název S ním to dáš.
01.08.2020

Zamyšlení Vlastimila Kročila, biskupa českobudějovického, o kněžství

„Kněžství tak pro křesťana není pouhý úřad nebo funkce, ale jde o podstatu, bytostně přítomnou v duši člověka. Obvykle se tato skutečnost vyjadřuje slovy nezrušitelné znamení, které je do duše vtisknuto přijetím svátosti," uvádí českobudějovický biskup Vlastimil Kročil ve svém zamyšlení nad významem svátosti řádu církve (jáhenství, kněžství a biskupství) v souvislosti s blížící se liturgickou památkou sv. Jana Marie Vianney, svatého faráře arského, kterou si budeme připomínat 4. srpna.
31.07.2020