banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

ČR může v příštích 7 letech získat z EU až 1,36 bilionu Kč

Evropští lídři se na zasedání Evropské rady dohodli na parametrech budoucího sedmiletého rozpočtu EU a tzv. Fondu obnovy Evropy po krizi způsobené pandemií COVID-19.
Publikováno: 23. 7. 2020 17:23

Fond obnovy EU, tedy tzv. Next Generation EU je plán obnovy a oživení Evropské unie, jehož cílem je mimo jiné posílení ekonomik členských států. Zdrojem mimořádných finančních prostředků budou kromě vlastních zdrojů unie i půjčky získané prostřednictvím kapitálových trhů. 

Next Generation EU bude mít rozpočet celkem 750 mld. € pro roky 2021–2023 v členění půjčky 360 mld. € a granty 390 mld. € (vše v cenách roku 2018).

Pro ČR je vyčleněno 35,7 miliardy  (asi 960 miliard korun). Z této částky je určeno 8,7 mld. € (cca 230 mld. Kč) na granty. Čerpání těchto prostředků je podmíněno plněním národních reformních programů.Tyto programy budou muset předložit všechny členské země Evropské komisi, která je posoudí a Rada EU je schválí. Na národní úrovni ještě není rozhodnuto, jakým způsobem bude program, který musí schválit Vláda ČR, připraven a následně implementován. 

ČR si v příštích letech od EU může půjčit až 27 mld. €. Zda si Česko tuto možnost zvolí, bude podle premiéra Babiše záležet na tom, za jakých podmínek si nakonec Evropská komise na finančních trzích peníze vypůjčí a jak tedy budou pro ČR tyto půjčky výhodné.

V rámci budoucího rozpočtu dostane Česko 27 miliard € (cca 718 mld. Kč), tyto prostředky budou čerpány zejména prostřednictví operačních programů. O dalším rozdělení mezi jednotlivé programy zatím není rozhodnuto. 

Autor článku:
Eva Schönherrová