banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

ČR může v příštích 7 letech získat z EU až 1,36 bilionu Kč

Evropští lídři se na zasedání Evropské rady dohodli na parametrech budoucího sedmiletého rozpočtu EU a tzv. Fondu obnovy Evropy po krizi způsobené pandemií COVID-19.
Publikováno: 23. 7. 2020 15:23

Fond obnovy EU, tedy tzv. Next Generation EU je plán obnovy a oživení Evropské unie, jehož cílem je mimo jiné posílení ekonomik členských států. Zdrojem mimořádných finančních prostředků budou kromě vlastních zdrojů unie i půjčky získané prostřednictvím kapitálových trhů. 

Next Generation EU bude mít rozpočet celkem 750 mld. € pro roky 2021–2023 v členění půjčky 360 mld. € a granty 390 mld. € (vše v cenách roku 2018).

Pro ČR je vyčleněno 35,7 miliardy  (asi 960 miliard korun). Z této částky je určeno 8,7 mld. € (cca 230 mld. Kč) na granty. Čerpání těchto prostředků je podmíněno plněním národních reformních programů.Tyto programy budou muset předložit všechny členské země Evropské komisi, která je posoudí a Rada EU je schválí. Na národní úrovni ještě není rozhodnuto, jakým způsobem bude program, který musí schválit Vláda ČR, připraven a následně implementován. 

ČR si v příštích letech od EU může půjčit až 27 mld. €. Zda si Česko tuto možnost zvolí, bude podle premiéra Babiše záležet na tom, za jakých podmínek si nakonec Evropská komise na finančních trzích peníze vypůjčí a jak tedy budou pro ČR tyto půjčky výhodné.

V rámci budoucího rozpočtu dostane Česko 27 miliard € (cca 718 mld. Kč), tyto prostředky budou čerpány zejména prostřednictví operačních programů. O dalším rozdělení mezi jednotlivé programy zatím není rozhodnuto. 

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021

Nové programové období – nové dotační možnosti

Rokem 2021 začíná další sedmileté rozpočtové období Evropské unie, ve kterém Česká republika očekává 1 200 miliard korun pro financování politiky soudržnosti. Operační programy, které zprostředkují čerpání finanční podpory, byly předloženy vládě v říjnu 2020 pro informaci. Upřesnění oblastí, které bude možno z těchto programů podporovat, a finální rozdělení alokace, budou předmětem dalších jednání.
11.01.2021

IROP navyšuje alokace výzev a podpoří projekty v zásobníku

V rámci IROP jsou navýšeny některé výzvy, čímž dojde k podpoře náhradních projektů. Jedná se i v oblasti kulturního dědictví, vzdělávání a sociálních služeb.
07.09.2020

Dotace na řešení kůrovcové kalamity v lesích

Ministerstvo zemědělství ČR zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.
23.07.2020

ČR může v příštích 7 letech získat z EU až 1,36 bilionu Kč

Evropští lídři se na zasedání Evropské rady dohodli na parametrech budoucího sedmiletého rozpočtu EU a tzv. Fondu obnovy Evropy po krizi způsobené pandemií COVID-19.
23.07.2020