Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

Papež František zaslal list řeholní kongregaci Nejmenších františkánek od Nejsvětějšího Srdce (M.S.C.), u příležitosti jejich dnes zahájeného jubilejního roku, pojícího se k nadcházejícímu 100. výročí narození pro nebe jejich zakladatelky bl. Marie Markéty Caiani (1863-1921).
Publikováno: 8. 8. 2020 15:30

Foto: Vatican News

Zmíněnou řeholní kongregaci založila v roce 1902 a dnes ji tvoří 300 sester, které působí kromě Itálie, také v Egyptě, Izraeli, Brazílii a Srí Lance. Toskánskou zakladatelku (foto) blahořečil v roce 1989 (23. 4.) sv. Jan Pavel II. V listě s dnešním datem se papež František obrací k sestrám a podává duchovní výklad jména jejich řeholní kongregace:

„Matka Caiani vás nazvala Nejmenšími, aby podtrhla, že vaším životním stylem má být nepatrnost, což pak potvrdilo začlenění vašeho institutu do širší františkánské rodiny. Vstoupily jste do školy sv. Františka, abyste lépe následovaly Pána, který „se umenšil, zvolil si tuto cestu. Toto ponížení a vydání sebe sama až ke smrti na kříži je volbou, která směřuje k nepatrnosti.“ (Kázání v kapli Domu sv. Marty, 23. června 2017)

Je to cesta, po níž je třeba se ubírat denodenně, cesta úzká a namáhavá, ale jde-li se po ní důsledně, činí život plodným. Jako tomu bylo u Panny Marie, na niž shlédl Nejvyšší právě proto, že byla pokorná, nepatrná (srov. Lk 1,47) a stala se tak Matkou Boží.

„Nejmenší františkánky upřesňuje označení od Nejsvětějšího Srdce,“ píše dále Svatý otec: „abyste měly kořeny ve zdroji Lásky. Ježíšova láska k nám neoslňuje zvláštními efekty, jež rychle pomíjejí, nýbrž je konkrétní a věrná, tvořená přiblížením a gesty, jež nás pozvedají a dodávají nám důstojnost a důvěru. Pomysleme na dva učedníky z Emauz, kteří se bezradní a zklamaní vraceli večer o Velikonocích domů (srov. Lk 24,13-35). Pán se k nim přiblížil nikoli jako hrdina, nýbrž jako pocestný a za chůze »jim vykládal, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje« (v.27), zažehnul jejich srdce radostí a potom, při lámání chleba »se jim otevřely oči a poznali ho« (v.31). Kéž dovedete milovat Ježíšovým Srdcem a gesty prodchnutými něhou. A prvním místem prožívání této prosté a konkrétní lásky je vaše řeholní komunita. „Od Nejsvětšího Srdce“ není jenom přídomek, nýbrž říká mnohem víc: vyjadřuje přináležitost. Pán vám daroval život, zrodil vás k víře a povolal k Sobě zasvěceným životem tím, že vás přitáhl ke Svému Srdci. Tato přináležitost se projevuje zejména modlitbou. Veškerý náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou. Proto musíme Pánu dovolit, aby s námi stále zůstal sjednocen. Takto nás den po dni proměňuje a připodobňuje naše srdce stále více Svému.“ Děje se tak mší svatou, liturgií hodin, adorací, rozjímáním Slova, růžencem a duchovní četbou – pokračoval papež ve svém listě:

 „Pobízeny Nejsvětějším Srdcem budete matkami pro bratry a sestry, které budete potkávat „od kolébky po hrob“, jak říkala bl. Marie Markéta. Radostně budete hlásat, že nás Pán vždycky laskavě pozoruje, protože je milosrdný. Vaše charisma zahrnuje také dimenzi odčiňování. Tato služba světu velice prospívá. Hřích ničí dílo, které Bůh učinil dobrým. Svými modlitbami a drobnými gesty rozséváte na pole světa semena Boží lásky, která všechno činí novým. Setba padá do půdy neslyšně. Taková jsou vaše díla, která uskutečňujete v Itálii, Brazílii, Egyptě, Srí Lance a v Betlémě, zejména k užitku dětí a mládeže. Gesta, schopná učinit svět krásnějším a ozářit jej svitem Boží lásky,“ píše papež v listě řeholnicím Nejmenších františkánek od Nejsvětějšího Srdce, které v závěru prosí o modlitbu za sebe a uděluje jim apoštolské požehnání.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021