Papež František: K vybudování postpandemické společnosti je zapotřebí solidarity

Ve své katechezi během středeční generální audience papež František vyzval všechny, aby spojili autentickou solidaritu s ctností víry a uzdravili tak sociální neduhy v postpandemickém světě.
Publikováno: 2. 9. 2020 12:00

Poté, co Svatý otec vyjádřil radost z možnosti opětovného setkání s věřícími tváří v tvář na středeční audienci namísto obrazovek, pokračoval papež František v cyklu katechezí na téma „Uzdravit svět". 

Závislost vs. vzájemná závislost

Jak řekl papež František, celé lidstvo má svůj společný původ v Bohu. Bydlíme společně v našem  domě „zahradní planetě, kam nás Bůh umístil“ a máme společný cíl v Kristu.

„Jakmile však na toto všechno zapomínáme, naše provázanost se stává závislostí jedněch na některých, ztrácíme harmonii provázanosti a solidarity a vzniká závislost jedněch na některých, zvětšuje se nerovnost a marginalizace, oslabuje sociální předivo a ničí životní prostředí.“

Solidarita je myšlení

Papež František připustil, že slovo „solidarita“ se může zdát trochu opotřebované a špatně pochopitelné.
Solidarita je více než „několik sporadických projevů štědrosti“. Solidarita zahrnuje vytvoření myšlení, které funguje „ve smyslu komunity a priority života všude.” Solidarita „je otázkou spravedlnosti“.

Zdravá a plodná vzájemná závislost „potřebuje silné kořeny v lidstvu a přírodě vytvořené Bohem; potřebuje respekt k lidem a k zemi.“

Hrozby pro komunitu

Papež se dále zamýšlel nad biblickou zprávou o babylonské věži (Gn 11, 1–9). Tehdy se lidstvo pokusilo dosáhnout nebe a nyní i my stavíme mrakodrapy, „ničíme komunitu“ a „umrtvujeme kulturní bohatství“. A kromě toho také namísto budování komunity, instrumentalizujeme ostatní jako pracovní sílu.
"Každý z nás může přemýšlet o tom, co se děje dnes. Bohužel i dnes může docházet k něčemu takovému. Poklesne nějaký ukazatel finančního trhu, jak v těchto dnech vidíme v novinách, a přinese o tom zprávu každá agentura. Zahynou-li tisíce lidí hladem, bídou, a nemluví o tom nikdo."

Rozmanitost a harmonie

Svatý otec řekl, že protikladem Babylónu a odpovědí na něj jsou letnice. Sestupně v komunitě „Duch vytváří jednotu v různosti, vytváří harmonii. V příběhu o Babylonské věži se nevyskytovala harmonie, šlo se vpřed za výdělkem. Tam se vyskytoval jen nástroj, pouhá „pracovní síla“, zatímco v Letnicích je každý z nás nástrojem pospolitosti a cele se podílí na vytváření společenství."
Rozmanitost zajišťuje, že je komunita naplněna „protilátkami“, které připomínají, že každý člověk je jedinečný, a chrání ji před nebezpečím individualismu a sobectví.
„Solidarita,“ řekl papež, „je cestou směrem k postpandemickému světu, k uzdravení našich mezilidských a sociálních nemocí. Neexistuje žádná jiná cesta. “

Solidarita a smysl v solidaritě

Nakonec papež František vyzval všechny, aby se naše solidarita nechala vést vírou, abychom mohli překládat Boží lásku našim bratrům a sestrám a budovat společenství podporující zdravý růst.

Rovněž vyzval všechny, aby se zeptali sami sebe: „Myslím na ostatní?“

„Uprostřed krizí a bouří na nás Pán volá a vyzývá nás, abychom znovu probudili a aktivovali tuto solidaritu, která je schopna poskytnout solidnost, podporu a smysl těmto hodinám, ve kterých se vše zdá být zničeno."

Celý text papežovy promluvy naleznete zde

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Svatý otec: Dialog s Bohem je milost naší víry

Při pravidelné středeční audienci hovořil papež František o tom, že díky Ježíši a modlitbě máme přístup k Nejsvětější Trojici. Pokračoval tak ve svém cyklu katechezí věnovaných právě tématu modlitby, přičemž tento týden se zaměřil na vztah mezi modlitbou a Trojicí.
03.03.2021

Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 14. díl K - Kříž

Dalším písmenem v abecedě je písmeno K jako Kříž. Kříž je znamením utrpení Ježíše Krista. Původně byl kříž především krutý popravčí nástroj, ale tím, že Ježíš přijal smrt na kříži a vstal z mrtvých, se kříž stal znamením naší spásy. Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
03.03.2021

Papež František: Zpověď promlouvá o nekonečném Božím milosrdenství

Vatikánská nadace „Celosvětové sítě modlitby s papežem“ zveřejnila březnové videoposelství, kterým papež František doprovází evangelizační úmysl na tento měsíc. Tentokrát se věnuje svátosti smíření a František v něm vyzdvihuje radost, která pramení z tohoto setkání s Božím soucitem a láskou.
03.03.2021

Katolický týdeník: Texaský biskup Čechoameričan

Nového pomocného biskupa s českými kořeny dostala arcidiecéze San Antonio v Texasu. Je jím církevní právník a dosavadní generální vikář diecéze Victoria GARY JANAK. Krátce po svém jmenování poskytl Katolickému týdeníku rozhovor.
03.03.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021