Papež František: Křesťanský novinář nemá zatajovat pravdu a manipulovat s informacemi

“Je nezbytné, aby ve stále sekularizovanějším mediálním prostoru zazníval hlas církve a křesťanských intelektuálů, kteří jej obohacují o konstruktivní reflexi, vyznačují se kladným pohledem na lidi i události a odmítají předsudky”, oslovil dnes papež František redaktory belgického křesťanského týdeníku Tertio.
Publikováno: 18. 9. 2020 15:45

Periodikum, vycházející v Antverpách, oslavilo dvacet let existence společnou poutí jeho  zaměstnanců do Říma. Činnost týdeníku papeži Františkovi přiblížil šéfredaktor Emmanuel Van Lierde a rektor Papežské belgické koleje v Římě, mons. Dirk Smet. Petrův nástupce v promluvě poukázal na důležitost hodnotného zpravodajství, které díky své každodenní přítomnosti v životech lidí ovlivňuje jejich osobní chování i jednání v rodině a společnosti:

„Zejména je velice důležitá existence křesťanských sdělovacích prostředků specializovaných na kvalitní informace o životě církve ve světě, která přispívá k formaci svědomí. Ostatně již název vašeho týdeníku Tertio odkazuje k apoštolskému listu sv. Jana Pavla II., Tertio millennio adveniente, který za blížícího se jubilejního roku 2000 připravoval lidská srdce k přijetí Krista a jeho osvobozujícího poselství”.

Křesťanské sdělovací prostředky mají podporovat kulturu setkávání, která hledí na realitu s důvěrou a podněcuje v křesťanských společenstvích růst nového životního stylu, postrádajícího jakoukoli formu zaujatosti a vyřazování. František pak opětovně varoval před pomluvami, které zamykají srdce společenství a překážejí jednotě církve.

„Sdělovací prostředky zaujímají v rámci církve důležité poslání. Křesťané, kteří v této oblasti pracují, jsou povoláni k velice konkrétnímu uskutečňování Pánovy výzvy k hlásání evangelia po celém světě (srov. Mk 16,15). Křesťanský novinář má podle svého nejlepšího profesionálního vědomí vnášet do mediálního světa nové svědectví, aniž by zakrýval pravdu, či manipuloval s informacemi”.

„Ve změti všudypřítomných hlasů a zpráv totiž potřebujeme lidské příběhy, které hovoří o nás a o všem krásném, co v nás přebývá. Potřebujeme vyprávění, která láskyplně vnímají svět a události, vykládají o našem životě jako o součásti živé tkaniny a odhalují provázanost jednotlivých vláken, jimiž jsme navzájem propojeni” (Poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků, 24.1.2020), připomenul římský biskup a označil novináře za hlavní účinkující v tomto vyprávění.

„Křesťanský odborník v oblasti informační publicistiky má tudíž přinášet naději a důvěru v budoucnost. Jedině tehdy, když budoucnost přijmeme jako pozitivní a možnou skutečnost, dokážeme žít také v přítomnosti, což nám pomáhá udržovat naději zejména dnes, za pandemie, jíž svět prochází. Rozséváte naději v lepší budoucnost. V kontextu nynější krize je navýsost důležité, aby sdělovací prostředky zamezily osamocenosti lidí a poskytovaly jim slovo útěchy”.

Církev na vás hledí s důvěrou a nadějí, protože jste povoláni vykládat přítomnost a hledat způsoby ke sdílení evangelia, přiměřené jazyku a vnímavosti dnešního člověka, loučil se papež František s belgickými novináři.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Bylo zveřejněno logo Světových dnů mládeže 2023 v Lisabonu

V pátek 16. října, který je také dnem výročí zvolení sv. Jana Pavla II. papežem, se konala virtuální prezentace nového loga nejbližších Světových dní mládeže v Lisabonu. Původně se SDM měly konat v roce 2022, ale v důsledku pandemie byly přesunuty na srpen 2023.
19.10.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 19. do 25. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
19.10.2020

Papež: Posláním křesťanů je mluvit o Bohu a dosvědčovat Jej

V Římě přivítalo babí léto pár stovek turistů a poutníků, kteří se dnes před polednem shromáždili na Svatopetrském náměstí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
18.10.2020

Papež k FAO: Hlad je pro lidstvo nejen tragédií, ale také ostudou

Papež František včera (16. října 2020) zvláštním videoposelstvím pozdravil generálního ředitele agentury OSN pro výživu a zemědělství, pana Qu Donguy, u příležitosti Světového dne výživy, který byl touto organizací stanoven na právě na tento den.
17.10.2020

I v kritické době Komunita Sant’Egidio pomáhá nejzranitelnějším

Stejně jako v mnoha dalších zemích světa také u nás působí již dlouhé roky křesťanská laická Komunita Sant’Egidio. Jejím posláním je přivádět k životu evangelium skrze službu potřebným – lidem žijícím na ulicích našich měst, uprchlíkům hledajícím útočiště a bezpečí, vzděláváním dětí na okraji společnosti a podobně.
17.10.2020