banner sekce
Sekce

Školství

Konference církevních škol a školských zařízení 2020 online

Alespoň virtuálně se letos můžeme potkat na Konferenci církevních škol a školských zařízení ve středu 25.11. 2020 - viz přiložený program.
Publikováno: 31. 10. 2020 20:45

Vzhledem k tomu, že příprava neuskutečněné prezenční konference i produkce online konference (za pomoc děkujeme VOŠ publicistiky Praha) má nezbytné náklady, byl pro online konferenci stanoven konferenční poplatek ve výši 150 Kč na částečné pokrytí těchto výdajů.

Údaje k platbě:

  • Číslo účtu: 5304779730/2700   
  • Variabilní symbol: IČ vaší organizace 
  • Specifický symbol: kód vaší školy v el. katalogu CŠ - dohledáte zde: https://www.cirkev.cz/skolstvi/skoly/kategorie   (netýká se zástupců zřizovatelů)   

Do poznámky platebního příkazu uvádějte vždy Vaše jméno a příjmení. Potvrzení o zaplacení konferenčního poplatku Vám bude zasláno e-mailem.

 

Na konferenci se přihlásíte vyplněním tohoto formuláře

Soubory ke stažení

Autor článku:
Mgr. Marta Vacušková

Další aktuality

Dobrovolnická pomoc v očkovacím centru v Odrách

Pedagogové a studenti Střední pedagogické a Střední zdravotnické školy se pod vedením Mgr. Petry Fišerové znovu zapojují do dobrovolnické pomoci. Po náročných podzimních službách v nemocnicích se studenti, tentokrát nejen zdravotnických oborů, znovu aktivně zapojili a své služby nabídli očkovacímu centru v Odrách. V úterý 16. února bylo očkování zahájeno, pro každý den je z naší školy připravený tým, který tvoří dvě kolegyně zdravotnice, které provádí očkování, 6 studentů a jeden koordinující pedagog. Studenti se věnují příchozím klientům a také provádí administrativní výkony. To vše znovu souběžně se školními povinnostmi. Všem patří velké poděkování. Všem přejeme hodně sil ke zvládnutí všech pedagogických, studijních a dobrovolnických povinností a samozřejmě také pevné zdraví.
18.02.2021

Výběrové řízení na post ředitele Církevního gymnázia v Kutné Hoře

Biskupství královéhradecké, jako zřizovatel školy, vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele gymnázia v Kutné Hoře.
09.02.2021

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy – církevní základní školy, Rajská 300, 170 00 Praha 7. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis a motivační dopis zájemci doručí nejpozději do 5. února 2021 (rozhoduje datum podání) na adresu: Ústřední církevní kancelář ČCE k rukám Mgr. Heleny Wernischové Jungmannova 22/9 P. O. BOX 466 111 21 Praha 1 Obálku označte „VŘ – Bratrská škola“.
29.12.2020

Požehnané Vánoce 2020

Ať váš život prozáří radost z Kristova narození a nový rok 2021 nechť je naplněn Božím požehnáním, pokojem, láskou a nadějí. Za Sekci církevního školství ČBK přejí Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský; Mgr. Martin Čech a Mgr. Marta Vacušková
20.12.2020

Studenti v první linii

Zvládají svou běžnou on-line výuku a vedle ní ještě převlečeni do ochranných oděvů pomáhají zajišťovat chod nemocnic, léčeben a domovů pro seniory a zdravotně postižené. A také dobrovolnicky asistují při doučování žáků, kterým chybí přenosová technika pro domácí vzdělávání nebo nemají potřebné rodinné zázemí.
27.11.2020