Papež vydal protikorupční zákon pro vatikánské vedoucí pracovníky

Svatý stolec včera zveřejnil apoštolský list (psaný formou motu proprio), v němž papež František požaduje od vatikánských vedoucích a administrativních pracovníků potvrzení o bezúhonnosti v oblasti majetkových trestných činů, tedy praní špinavých peněz, financování terorismu a daňových úniků. Všem vatikánským zaměstnancům papež zakazuje přijímání finančních darů v hodnotě vyšší než čtyřicet euro.
Publikováno: 30. 4. 2021 10:15

Foto: Vatican News

Věrnost v maličkostech se podle Písma vztahuje k věrnosti ve velkých věcech (srov. Lk 16,10)” a obdobně to platí o nepoctivosti v malém a velkém měřítku, tato slova uvozují nový papežův dokument o transparentnosti při nakládání s veřejnými financemi. František v něm vyzývá vedoucí zaměstnance všech úrovní, kteří jsou v institucích Svatého stolce pověřeni majetkovou správou či její kontrolou, aby podepsali prohlášení o čistém trestním rejstříku s ohledem na hospodářské a další vyjmenované trestné činy a zároveň doložili, že proti nim neprobíhá trestní řízení či vyšetřování v kauzách korupce, daňových úniků, terorismu a jeho financování, účasti v organizovaném zločinu, praní špinavých peněz, zneužívání nezletilých, obchodu s lidmi a krácení daně, a to ve Vatikánu i jiných státech. Kromě toho nesmí investovat či ukládat peníze v hotovosti do zemí s vysokým rizikem praní špinavých peněz a financování terorismu, do takzvaných daňových rájů a firem, jejichž pracovní činnost je v rozporu se sociálním učením církve.

Jak papež vysvětluje, tento postup se jeví jako nezbytný po schválení zákona o hospodářské soutěži v květnu minulého roku. „Korupce se totiž může projevit různými způsoby a v rozličných formách rovněž v odvětvích, která se netýkají zadávání veřejných zakázek, a proto mezinárodní zákony a osvědčená praxe předpokládá, že zaměstnanci v klíčových subjektech veřejného sektoru jsou zavázáni transparentností za účelem prevence a potírání střetu zájmů, klientelismu a korupce všeobecně”. Z toho důvodu Svatý stolec, který přistoupil k Úmluvě OSN proti korupci, rozhodl, že se těmto mezinárodním standardům přizpůsobí.

Věrohodnost prohlášení, která budou vedoucí pracovníci Svatého stolce podepisovat při nástupu do funkce a poté v dvouletých odstupech, prověří Ekonomický sekretariát, který má v případě nesrovnalostí právo pracovníka propustit a požadovat náhradu škody. Všem zaměstnancům římské kurie nový papežský dokument zakazuje, aby v rámci svého úřadu přijímali dary nad čtyřicet euro či čerpali jakýkoli jiný užitek ve srovnatelné hodnotě.

Zdroj: Vatican News - česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021