Fotogalerie: Požehnání poutního Svatoprokopského areálu na Sázavě

V neděli 20. června požehnal pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka obnovený kostel a celý poutní Svatoprokopský areál na Sázavě. Po více než dva roky trvající generální opravě se tak návštěvníkům a poutníkům znovu otevírá možnost prohlédnout si tuto významnou duchovně-kulturní památku Benešovska. Přinášíme také fotogalerii
Publikováno: 21. 6. 2021 14:45

Foto: Petr Homolka, Člověk a Víra

Projekt, který se týkal části kláštera vlastněné Římskokatolickou farností Sázava, byl financován z fondů EU – IROP a jeho rozpočet činil přibližně 120 mil. Kč. Již nyní je zde o víkendech otevřeno poutní a informační centrum s prodejem suvenýrů a zajišťujeme komentované prohlídky kostela.
Zdejší klášter je místem opravdu výjimečným, kde se setkávají duchovní i kulturní kořeny našeho národa. Právě v tomto klášteře se nejdelší dobu (až do konce 11. století) zachovala staroslověnština, dědictví Velké Moravy a svatých Cyrila a Metoděje.

Historie kláštera začíná přibližně před tisíci lety, kdy se do lesů kolem řeky Sázavy uchýlil do samoty a osobního hledání Boha muž, kterého dnes známe pod jménem sv. Prokop. Kolem roku 1032 zde potom s knížetem Oldřichem zakládá třetí nejstarší mužský klášter na našem území a stává se jeho prvním opatem. Svatý Prokop byl později prvním Čechem oficiálně kanonizovaným neboli prohlášeným za svatého papežem, a to už v roce 1204. Jeho význam ukazuje například to, že socha tohoto národního patrona stojí například v Praze na Karlově mostě či na Václavském náměstí po boku věčného knížete země České, svatého Václava. Prokopovi je zasvěceno velké množství kostelů a kaplí Čech i Moravy, je po něm také pojmenované Prokopské údolí v Praze a křestní jméno Prokop se stále objevuje i v matrikách. Asi nejznámější je motiv svatého Prokopa s čertem zapřaženým do pluhu, což ukazuje, že světec je i dnes dobrým pomocníkem v boji se zlem.
Vraťme se ale k Sázavskému klášteru. Po staletí sem proudili poutníci, aby si u světce vyprosili pomoc a na jeho přímluvu se dály zázraky v dobách dávno minulých i poměrně nedávných.

A na co se mohou návštěvníci těšit? V kryptě kostela je nová podlaha, upraven umělecký designový lustr se staroslověnským nápis. U vstupu do kostela je nová umělecká mříž také se staroslověnským textem. Již nyní stávající prohlídkový okruh v Sázavském klášteře doplňuje farností provozovaný tzv. malý okruh (gotické torzo, kostela a krypta). Nyní je tento okruh do konce školního roku otevřen o víkendech. Od začátku prázdnin denně s výjimkou pondělí. Monumentální gotické torzo z červeného pískovce s dominantní věží nám ukáže velkolepé plány gotické přestavby kostela sv. Prokopa. Nově budou zpřístupněny prostory na úrovni varhan a kůru, kde se dokončuje nová expozice „Český světec svatý Prokop,“ zpřístupněna bude od srpna 2021.

Kláštery byly odedávna místy ticha, rozjímání a hledání. Tento aspekt je možná ještě důležitější pro dnešního člověka, často přesyceného hlukem, množstvím informací a podnětů nejrůznějšího druhu. Proto je vedle historických a uměleckých krás Sázava i dnes místem, kde může každý člověk načerpat především duchovně. Na Sázavě se těšíme na všechny poutníky i návštěvníky.

Text: P. Radim Cigánek, farář
Zdroj: Arcibiskupství pražské

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Kolínský kardinál Woelki se dočasně stahuje, papež mu však vyslovil důvěru

Po prozkoumání výsledků apoštolské vizitace kolínské arcidiecéze kvůli řešení případů zneužívání papež František přijal žádost kardinála Woelkiho o přestávku. Zároveň zamítl odstoupení dvou pomocných biskupů Puffa a Schwaderlappa.
25.09.2021

Varšavská konference otevřela cesty spolupráce do budoucna

Ve Varšavě skončila mezinárodní konference o ochraně nezletilých. Podle jednoho z členů organizačního výboru P. Żaka SJ její průběh předčil všechna očekávání. Vyplynuly z ní reálné naděje na spolupráci mezi středoevropskými a východoevropskými církvemi v boji proti sexuálnímu zneužívání nezletilých duchovními. Konferenci uspořádala Papežská komise pro ochranu nezletilých ve spolupráci s polskou biskupskou konferencí a za podpory polské Nadace sv. Josefa.
24.09.2021

Poslední rozloučení s biskupem Esterkou

24. září 2021 v 9.30 hodin proběhlo poslední rozloučení s brněnským emeritním pomocným biskupem Mons. ThDr. Petrem Esterkou, který zemřel po dlouhé nemoci v Kalifornii 10. srpna 2021. Mši svaté v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla předsedal apoštolský nuncius v České republice Mons. Charles Daniel Balvo za účasti brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Za Českou biskupskou konferenci se bohoslužby účatnil P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK. Připojujeme také pozdrav biskupa americké diecéze Orange v Kalifornii, Kevina W. Vanna, J.C.D, ve kterém vzpomíná na zesnulého biskupa.
24.09.2021

Už vím - Proč Pán Ježíš chce, abychom si ubližovali?

Přinášíme další video v rámci pořadu P. Romana Vlka s názvem "UŽ VÍM", ve kterém odpovídá na otázky dětí.
24.09.2021

O prvním říjnovém víkendu Uherský Brod ožije Růžencovou poutí

Tradiční pouť k Panně Marii Růžencové se v Uherském Brodě uskuteční o víkendu 2. a 3. října 2021. Na programu je kromě řady mší svatých také modlitební bdění pro mládež nebo krojované procesí. Celebrantem hlavní mše svaté v neděli dopoledne bude provinciál dominikánů v ČR P. Lukáš Fošum OP a kazatelem P. Gerard Timoner OP generální představený dominikánského řádu.
24.09.2021