Měsíc po tornádu: Rekordní sbírka pomáhá

Poté, co se prohnalo tornádo jižní Moravou, vyhlásila Diecézní charita Brno sbírku a začala organizovat pomoc. Do dne 22. července zaslali lidé do sbírky 329 607 374 korun. Celkem 114 770 000 korun už Charita rozdělila domácnostem prostřednictvím darovacích smluv. Na celkové koordinaci během uplynulého měsíce intenzivně pracovaly téměř dvě stovky zaměstnanců. Pracovníci Charity pomáhali v zasažených obcích, prováděli šetření v domácnostech nebo poskytovali odbornou psychologickou pomoc. Část charitního týmu se podílela na zajištění sbírky a komunikaci s dobrovolníky i dárci.
Publikováno: 23. 7. 2021 8:00

„Krátce po katastrofě jsme vyhlásili sbírku na pomoc lidem v oblasti zničené tornádem. Dosud do sbírky lidé zaslali 329 607 374 korun. Hned první dny lidé denně věnovali desítky milionů korun a v menší míře přicházejí příspěvky i tři týdny po události. Je to ohromný projev solidarity a hluboké lidské sounáležitosti,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Třetina peněz ze sbírky už pomáhá konkrétním lidem. Celkem 114 770 000 korun již Charita rozdělila pomocí darovacích smluv lidem v postižených oblastech. „Celkem sedmdesát týmů během měsíce provádělo šetření přímo v obcích. Intenzivně tedy pracujeme na tom, aby další finanční pomoc byla rozdělena potřebným lidem. Peníze ze sbírky jsou určeny na obnovu zničených domů,“ doplnil ředitel Haičman.

Charita pomáhá lidem v zasažených oblastech. „V prvních dnech šlo o dodání potravin a vody do míst, která byla zcela zničená. V obcích jsme také zajišťovali materiální pomoc. Například jsme dodávali elektrocentrály, čelovky nebo pracovní pomůcky. Později jsme nabízeli i psychologickou podporu lidem, kterým tornádo odneslo i duševní sílu,“ vysvětlila koordinátorka Katarína Durkáčová. Charita také v lokalitě informuje o možnosti využít Charitní pečovatelskou službu, Domácí zdravotní péči, Dluhovou poradnu nebo psychologické poradenství na Lince důvěry Blansko.

Na tornádem zničeném Hodonínsku a Břeclavsku usilovně pracovali charitní koordinátoři, mezi nimi i Zuzana Hallová z Oblastní charity Hodonín. „V Mikulčicích jsem odpracovala 134 hodin a najezdila přes 600 km. Osobně jsem navštívila desítky domů v zasažených obcích a hovořila se stovkou lidí. Například dvě domácnosti, kterým jsem poskytovala jídlo a psychologickou podporu, jsem navštěvovala každodenně po dobu tří týdnů, včetně víkendů,“ popsala činnost pracovnice Zuzana Hallová. Pro zaměstnance Charity to byla mimořádně náročná situace, která se navíc odehrávala v době pandemie a prázdnin. „Jsem vděčný, že se pracovníci ochotně zapojili. Za to jim patří velký dík,“ řekl ředitel.

Během uplynulého měsíce se na Diecézní charitu Brno obraceli lidé s nabídkou dobrovolnictví nebo materiální pomoci. Aktivně se v průběhu týdnů zapojilo přes 300 dobrovolníků a Charita eviduje více než 255 nabídek materiální podpory. Na telefonickou linku Diecézní charity Brno se jen v první den po katastrofě ozvalo 600 volajících.

Charita zůstává potřebným nablízku i nadále. Lidem, kterým pohroma zpustošila domov, se chce věnovat dlouhodobě a systematicky. V plánu je provádět opakovaná šetření v terénu a zaměřit se na ty, kteří si nedokážou či neumí pomoci.

Zdroj: TZ DCHB, Simona Císařová

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.
22.01.2022

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022