20. svatoanenské zahradní slavnosti v Domově sv. Josefa ve Dvoře Králové nad Labem zbouraly bariéry mezi světem zdravých a hendikepovaných

Domov sv. Josefa ve Dvoře Králové nad Labem uspořádal tuto sobotu 24. července 2021 již 20. svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér. Jednalo se o jubilejní akci na pomoc potřebným lidem s roztroušenou sklerózou. Účastnil se jich také kardinál Dominik Duka a bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který také touto nemocí trpí.
Publikováno: 27. 7. 2021 13:15

„Domov sv. Josefa a práci místních zaměstnanců poznáte po ovoci,“ zaznělo z úst generálního vikáře Biskupství královéhradeckého Mons. Jana Paseky při slavnostní poutní mši svaté. Zahájení si nenechal ujít ani dlouhodobý podporovatel Domova sv. Josefa, kardinál Dominik Duka, který zavzpomínal společně s ředitelem Oblastní charity Červený Kostelec, Miroslavem Wajsarem, jak se Domov před 20 lety budoval.
 
V rámci programu slavností na návštěvníky čekaly stánky se starobylými řemesly, koncert hudební skupiny Quanti Minoris,k tomu kontrabasové kvarteto Bumblebass, divadlo pro děti Kozlík, operní zpěv Lucie Bildové, Voxel & spol. a mnoho dalších umělců na 4 hudebních scénách. Nechyběl také koncert skupiny Hradišťan & J. Pavlica. Právě toto hudební těleso uskutečnilo téměř před 20 lety vůbec první benefiční koncert pro Domov sv. Josefa.
 
Klienti Domova sv. Josefa připravili na slavnosti keramický model Domov sv. Josefa, který se vydražil v tiché aukci za 15 000 Kč.
 
V rámci slavností proběhla i tradiční prohlídka Domova sv. Josefa, důsledkem pandemických opatření však pro omezené množství zájemců. Část prohlídky měl na starost pan Josef, kteří je už více než 5 let klientem Domova sv. Josefa. Téměř nemůže hýbat rukama, no i přesto ovládá počítač pomocí speciální pomůcky. Právě tuto dovednost všem zájemcům představil.
 
Právě lidi trpící roztroušenou sklerózou, jako je i pan Josef, podpořilo svojí účastí celkem 1 412 návštěvníků. Celkový výtěžek akce dosáhl částky 200 638 Kč. Všechny tyto prostředky putují na dofinancování terapeutické péče v Domově sv. Josefa, kterou může každý podpořit na webu www.domovsvatehojosefa.cz/pomahejte-s-nami.html.

Zdroj: tisková zpráva, Domov sv. Josefa

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství je „deformací svědomí“

V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.
17.09.2021

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021