Papež: Obchodování s lidmi nahradit péčí

Na dnešek připadá Světový den boje proti obchodování s lidmi, který roku 2013 vyhlásilo Valné shromáždění OSN. Papež František jej připomenul na sociální sítí Twitter: „Vyzývám všechny ke společné práci spolu s oběťmi obchodu s lidmi, abychom ekonomiku založenou na obchodu přeměnili v ekonomiku péče," píše na svém twitterovém účtu.
Publikováno: 30. 7. 2021 15:45

Foto: Obchod s lidmi se týká milionů osob po celém světě, včetně dětí  (©yupachingping - stock.adobe.com)

Obětem obchodování s lidmi se v katolické církvi věnují zejména ženské řeholní kongregace. Jejich celosvětová síť Talitha Kum čítá více než tři tisíce řeholnic a laiků ve všech částech světa. Jednou z nich je sestra Ilse Villamar Cedeño z kongregace Božské vůle, která koordinuje pomocnou řeholní síť Red Tamar v Kolumbii.

„Příběhů o obchodování s lidmi je skutečně mnoho. Dnes bych ráda mluvila o Marlin, mladé ženě se třemi dětmi, z toho dvě jsou dvojčata. Jedno z těchto dvojčat po mozkové mrtvici zůstalo těžce postižené a mladá matka jen stěží hledala práci, aby rodinu uživila. Upadla tak do koloběhu prostituce, byla vystavena násilí a prožila velice kruté situace. V té nejčernější chvíli poznala několik našich spolusester, které pracují v síti Tamar, podařilo se jí zanechat prostituce a začala se vzdělávat. Společnost ale nezapomíná, a proto, ačkoli je z ní dnes psycholožka a má titul učitelky na základní škole, nakonec prodává květiny na ulici.“

Nakolik jsou pro vás důležitá slova papeže Františka, jimiž opakovaně upozorňuje na kriminální jev, jakým je obchod s lidmi?

Velice důležitá. Papež zdůrazňuje důstojnost člověka, stvořeného podle Božího obrazu, ve všech jejích rozměrech. Obchodování s lidmi, říká papež, plyne z egocentrismu, individualismu, utilitaristických postojů. Svatý otec nás povzbuzuje, abychom vyhledávali oběti obchodu s lidmi, každý den se snažili léčit jejich rány. Žádá nás, abychom naslouchali volání lidu“.

Uvedla kolumbijská řeholnice.

Zdroj: Vatican News - česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021

Čeští biskupové na mši svaté s papežem Františkem v Šaštíně

Ve středu 15. září 2021 dorazila řada poutníků do slovenského Šaštína, kde se poblíž baziliky Sedmibolestné Panny Marie v 10.00 hodin konala mše svatá s papežem Františkem. Mezi poutníky byli také biskupové a generální vikáři z Čech i Moravy. Po skončení bohoslužby měli čeští poutníci příležitost se u šaštínské baziliky setkat se svými biskupy a kněžími. Přinášíme fotogalerii.
16.09.2021