Potřebujeme formované vedoucí představitele vedené zásadou společného dobra

Papež František přednesl projev na setkání Mezinárodní sítě katolických zákonodárců (The International Catholic Legislators Network - ICLN). Tato síť byla založena v roce 2010 jako nezávislá a nestranická mezinárodní iniciativa, jejímž cílem je pravidelně sdružovat praktikující katolíky a další křesťany ve volených funkcích za účelem formace ve víře, ve vzdělávání a v životě ve společenství.
Publikováno: 27. 8. 2021 14:45

Foto: Promluva k International Catholic Legislators Network (Vatican Media)

Tato akce je každoročně pořádána s cílem povzbudit, podpořit a propojit katolické a další křesťanské zákonodárce po celém světě. František ocenil podporu snahám Svatého stolce ze strany této organizace, jejíž členové jsou svědky evangelijního poselství jak ve svých zemích, tak v rámci mezinárodního společenství.

„Naše dnešní setkání,“ pokračoval papež, „se odehrává ve velmi obtížné době. Pandemie Covid-19 stále více nabírá na obrátkách. Ve vývoji a distribuci účinných vakcín jsme jistě dosáhli významného pokroku, ale stále je před námi mnoho práce. Tato strašlivá pohroma, která způsobila i velké hospodářské a sociální škody, má na svědomí již více než dvě stě milionů potvrzených případů a čtyři miliony úmrtí. Vaše role poslanců je proto důležitější než kdy jindy. Byli jste zvoleni, abyste sloužili společnému dobru, a nyní jste vyzváni, abyste prostřednictvím své politické činnosti společně pracovali na komplexní obnově svých komunit a celé společnosti. Nejde jen o to porazit virus, dokonce ani o návrat ke stavu před pandemií, ale o řešení základních příčin, které krize odhalila a posílila: chudoby, sociální nerovnosti, rozsáhlé nezaměstnanosti a nedostatků v přístupu ke vzdělání.“

Následně se papež zaměřil na otázku, jakým způsobem spojit možnosti, které nabízí moderní technologie, s křesťanským pohledem na život. „Jednou z největších výzev naší doby je využití technologií pro společné dobro. Zázraky moderní vědy a techniky zvýšily kvalitu našeho života. Je správné mít radost z tohoto pokroku a nadchnout se pro široké možnosti, které se před námi těmito neustálými novinkami otevírají, protože „věda a technika jsou obdivuhodným produktem lidské kreativity, která je darem Božím" (encyklika Laudato si', 102). Pokud jsou však tyto inovace ponechány samy sobě a silám trhu, bez odpovídajícího usměrnění ze strany zákonodárných sborů a jiných veřejných orgánů vedených smyslem pro sociální odpovědnost, mohou ohrozit důstojnost lidské bytosti.“

Před závěrečnými pozdravy a požehnáním František ještě jednou zdůraznil důležitost role občanů a zákonodárců ve snaze o budování spravedlivějšího světa: „Poslanci přirozeně odrážejí silné a slabé stránky těch, které zastupují, a každý z nich má svá specifika, která je třeba využít pro dobro všech. Zásadní je angažovanost občanů v různých oblastech sociální, občanské a politické účasti. Všichni jsme povoláni k tomu, abychom podporovali ducha solidarity, počínaje potřebami těch nejslabších a nejvíce znevýhodněných. Abychom však uzdravili svět, který je touto pandemií těžce zkoušen, a vybudovali inkluzivnější a udržitelnější budoucnost, v níž technologie slouží lidským potřebám a neizoluje nás od sebe navzájem, potřebujeme nejen odpovědné občany, ale také formované vedoucí postavy vedené zásadou společného dobra.“

Katolické zákonodárce doprovodil rakouský kardinál Christoph Schönborn

Zdroj: Vatican News - česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021