Papež František: Buďme pokorní jako Panna Maria

Před modlitbou Anděl Páně u příležitosti slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie vyzval papež František věřící, aby byli podobní Marii ve své pokoře a v blízkosti u Boha.
Publikováno: 8. 12. 2021 15:00

Papež František promluvil k věřícím shromážděným na Svatopetrském náměstí v den slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie. Ve své promluvě se zaměřil na dnešní liturgii, která „nás přivádí do domu nazaretského, kde Maria přijímá andělské zvěstování“. Papež poznamenal, že v této domácí intimitě nám „evangelium poskytuje detail, který odhaluje krásu Mariina srdce“.

Plná milosti

Papež František uvedl, že andělé označují Marii za „plnou milosti“. „Pokud je to pravda," pokračoval papež, „znamená to, že je prostá zla: je bez hříchu, Neposkvrněná“.
Podle Svatého otce je Maria znepokojena andělským pozdravem. „Přijímání velkých pozdravů, poct a komplimentů někdy může vyvolat vychloubání a domýšlivost. Pamatujme, že Ježíš není laskavý k těm, kdo hledají pozdravy na náměstích, obdiv, zviditelnění (srov. Lk 20,46). Marie se naopak nepovyšuje, ale je znepokojena; místo potěšení pociťuje údiv.“ Právě tato Mariina pokora podle papeže přitahuje Boží pohled.

Svobodná sama od sebe

V Mariině příběhu vidíme úžasnou vlastnost jejího srdce. „Maria si totiž nepřipisuje žádné výsady, nic si nenárokuje, nic si nepřipisuje jako svou zásluhu. Neblahopřeje si, nepovyšuje se. Ve své pokoře totiž ví, že všechno dostává od Boha. Je tedy svobodná od sebe samé, zcela obrácená k Bohu a k druhým. Marie Neposkvrněná nemá oči pro sebe. To je pravá pokora: nemít oči pro sebe, ale pro Boha a pro druhé.“ Papež František dále poznamenal, že je důležité, aby se zvěstování odehrálo mezi zdmi jejího domu a nikoli na náměstí. „V tom nazaretském domku tlouklo to největší srdce, jaké kdy nějaké stvoření mělo,“ řekl Svatý otec. Vysvětlil také, že v těchto skromných zdech Bůh změnil dějiny, a dokonce i dnes „tam Boží milost ráda působí více než při velkých historických událostech“.

Nikdy neopustí

Papež František ukončil své zamyšlení výzvou, abychom se k Panně Marii obrátili s prosbou o milost.
„Prosme Pannu Marii, aby nás osvobozovala od zavádějící představy, že evangelium je jedna věc a život druhá. Modleme se, aby v nás zapálila nadšení pro ideál svatosti, který není otázkou svatoušků a svatých obrázků, ale každodenního pokorného a radostného prožívání toho, co se nám děje. Svatost totiž znamená prožít pokorně a radostně to, co se každý den děje, osvobozeni od nás samotných, s očima upřenýma na Boha a bližního, se kterým se setkáváme. Když nás přepadne pochybnost, že se nám to nepodaří, nebo smutek, že jsme nedostateční, nechme na sebe pohlédnout "milosrdnýma očima" Pannu Marii, protože nikdo, kdo ji požádal o pomoc, nebyl nikdy opuštěn!“

Zdroj: Vatican News, anglická redakce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.
22.01.2022

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022