banner sekce
Sekce

Školství

Dům dětí a mládeže Německého řádu Opava

Kód v katalogu:

6.06

Adresa:

Beethovenova 235/1, Opava, 746 01

Kontakt:

Tel.: +420 595 173 028
E-mail.: ddmnropava@gmail.com
Www: ddmnropava.cz

IČ:

09413600

Číslo účtu:

2699043002/5500

Ředitel:

Mgr. et Bc. Jakub Sís E-mail.: ddmnropava@gmail.com

Kategorie zařízení:

Školská zařízení a střediska volného času římskokatolické církve

Typ:

středisko volného času

Rok zahájení provozu:

1.9.2020

Spirituál / duchovní služba:

P. Mgr. Jan Maria Norbert Hnátek, OT

Charakteristika zařízení:

Dům dětí a mládeže Německého řádu Opava  je církevním školským zařízením, které umožňuje vytvářet podmínky dětem a mládeži pro aktivní trávení volného času, umožnit zájemcům seberealizaci prostřednictvím svých koníčků a to jak na úrovni zábavné a oddechové, tak i vrcholové. Od veřejných školských zařízení se liší důrazem na osobnostní a duchovní rozvoj. Specifickou oblastí je pak v rámci obdobných církevních zařízení důraz na liturgickou hudbu.

Zřizovatel:

Bailiva Čechy, Morava a Slezsko, familiáři Německého řádu
Nešverova 693/1, 779 00 Olomouc

Počet pedagogů:

1 stálý pedagog / 50 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

0 / 0

Počet studentů ve středisku volného času / Počet kroužků:

1000 /