banner sekce
Sekce

Školství

Cyrilomet. gym. a SOŠ pedagogická - Brno

Kód v katalogu:

3.13

Adresa:

Lerchova 63, BRNO, 60200

Kontakt:

Tel.: 543 423 751
E-mail.: office@cmsps.cz
Fax.: 543 423 756
Www: http://www.cmsps.cz

IČ:

64329984

Číslo účtu:

6964370257/0100 KB Brno-město

Ředitel:

Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer Tel.: 604 714 084
E-mail.: policer@cmsps.cz

Kategorie zařízení:

Gymnázia římskokatolické církve

Typ:

všeobecné osmileté gymnázium

Rok zahájení provozu:

1996

Spirituál / duchovní služba:

Mgr. Petr Beneš o_spi@cmsps.cz

Charakteristika zařízení:

Škola poskytuje pro chlapce a dívky úplné a střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Vzdělání a výchova se poskytuje na základě křesťanských zásad. Od tercie je zařazen druhý cizí jazyk (NJ/FJ/RJ), ve vyšším gymnáziu si studenti mohou vybrat podle zaměření: přírodovědné,humanitní nebo jazykové maturitní semináře. Zahraniční spolupráce je na vysoké úrovni - výměnné pobyty s Francií, Německem, Ukrajinou; vybraní studenti dlouhodobě navštěvují výuku ve školách především v Rakousku a USA. Škola má k dispozici školní kapli, dvě hřiště a z další činnosti nabízí dramatický, chemický, sportovní a počítačový kroužek, keramiku, znakovou řeč, latinu, španělštinu, italštinu. Dopravní dostupnost je zajištěna MHD.

Zřizovatel:

Česká provincie Kongregace sester svatých Cyrila a Metoděje
Bílého 9, 602 43 Brno

Ubytování:

CSD Petrinum, Veveří 15, 602 00 Brno - chlapci<br />Dům U sv. Rodiny, Grohova 10/12, 602 00 Brno - dívky <br /> DM Klášterského 4, 617 00 Brno - dívky

Počet pedagogů:

17 stálých pedagogů / 1 externí pedagog

Počet studentů / Počet tříd:

240 / 8