banner sekce
Sekce

Školství

Mateřská škola Milosrdných bratří s.r.o.

Kód v katalogu:

1.26

Adresa:

Vídeňská 7, Brno, 639 00

Kontakt:

Tel.: 739 243 877
E-mail.: materskaskola@milosrdni.cz
Www: http://www.milosrdni.cz

IČ:

3269205

Číslo účtu:

3623099389/0800

Ředitel:

Bc. Petra Škrdlíková Tel.: 739 243 877
E-mail.: petra.skrdlikova@milosrdni.cz

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

2014

Spirituál / duchovní služba:

Převor kláštera: br.Martin Richard Macek, OHTelefon: 543 165 197

Charakteristika zařízení:

Ideje práce s dětmi v Mateřské škole Milosrdných bratří vycházejí z idejí Řádu milosrdných bratří. Je jimi snaha pomáhat všem, kteří to potřebují včetně těch, kteří pomoc potřebují nejvíce. V životě mateřské školy se tyto vize promítají v principu inkluze, tedy v realizaci spravedlivých podmínek pro všechny děti a v propagaci úcty a respektu k člověku a potřeby vzájemné podpory a pomoci. Mateřská škola stojí na křesťanských hodnotách a je přístupná rodinám napříč náboženskému vyznání. Vzdělávání dětí vychází ze stupně vývoje jednotlivých dětí, z jejich potřeb a možností. Metody práce odrážejí potřebu bezpečí, jistoty, radosti a možnostech růstu, dozrávání a učení se novým věcem o sobě i o světě. Z pedagogických principů jsou využívány prvky Montessori pedagogiky. Z psychologického hlediska stojí práce s dětmi na konceptu „pevného objetí jako životní formy“ J. Prekopové, konceptu pěti jazyků lásky G.Chapmanna a R. Campbella, teorii citové vazby J. Bowlbyho a M. Ainsworthové a teorii sociálního učení.

Zřizovatel:

Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří
Vídeňská 7, Brno

Počet pedagogů:

2 stálí pedagogové / 1 externí pedagog

Počet studentů / Počet tříd:

0 / 0

Počet dětí / Počet tříd:

15 / 1