banner sekce
Téma

Ochrana nezletilých v církvi

Bohužel i církev musí čelit případům sexuálního zneužívání nezletilých, které jsou nejen těžkým hříchem, ale i velkým zločinem, které svojí podstatou jdou zcela proti poslání a učení církve.

Papež František na toto téma zorganizoval ve dnech 21. - 24. února 2019 summit, kterého se zúčastnili předsedové biskupských konferencí z celého světa, aby o tomo tématu společně debatovali.

Česká biskupská konference společně s konferencemi vyšších řeholních představených otevřela kontaktní místo, jehož cílem je zprostředkovat péči a pomoc nezletilým a zranitelným osobám, které se staly obětí pohlavního zneužití duchovním či laikem v rámci církve. Kontaktní místo je zřízeno k 1. květnu 2019 a má speciální webové stránky www.ochrananezletilych.cz

Společná směrnice ČBK a Konferencí vyšších řeholních představených v ČR pro postup v případech trestných činů pohlavního zneužití osoby mladší 18 let duchovním či laikem v rámci činnosti církve