Videoposelství papeže Františka ke 32. SDM 2017

03. 04. 2017
Video poselství ke Světovému dni mládeže zveřejnil v úterý papež František. Ve své promluvě zve papež František mladé lidi, aby se začali duchovně připravovat na mezinárodní oslavy Světového dne mládeže, které se uskuteční v lednu 2019 v Panamě.

(Foto: Alan Holdren/CNA)

Svatý otec vyzdvihl několik hlavních témat a připomněl loňský Světový den mládeže, který se uskutečnil v polském Krakově. „Tato setkání a rozhovory s vámi jsou pro mne velmi důležité. Chci, aby se tato pouť uskutečnila v souladu s přípravami na příští biskupskou synodu, neboť ta je zasvěcená vám, mladým lidem,“ říká ve videu papež František.

Na této pouti nás doprovází naše Matka, Panna Maria, která nás posiluje svojí vírou. Je to stejná víra, kterou vyjadřuje ve svém chvalozpěvu. Maria říká, ´veliké věci mi učinili, ten který je mocný´ (Lk 1:49). Vzdávala díky Bohu, který na ní shlédl, a ona spatřila velké věci, které pro ni Bůh nachystal. Vydala se tedy navštívit svojí sestřenici Alžbětu, která už byla postarší a potřebovala její blízkost. Nezůstávala doma, protože nebyla typ mladého člověka, který by se jen povaloval v komfortu a pohodlí a stranil se druhých lidí ve svém bezpečném útočišti. Vedla jí víra, protože víra je v srdci naší Matky po celý její život.

Milí mladí přátelé, Bůh na vás také shlíží a povolá vás a přitom také hledí na veškerou lásku, kterou můžete dát světu. Stejně jako ta mladá žena z Nazareta, i vy můžete učinit svět lepším a zanechat v něm svůj otisk, který bude tvořit historii – vaší osobní historii stejně jako mnohých ostatních. Církev a společnost vás potřebují. Vaše plány a odvaha a sny a ideály povalí zdi stagnace a otevřou se cesty, které nás povedou k lepšímu, spravedlivějšímu, méně krutému a lidštějšímu světu.

Jak budete na této pouti pokračovat, chtěl bych, abyste kultivovali důvěrné a přátelské vztahy s naší Paní. Je to naše Matka. Mluvte s ní, jako byste mluvili s vaší matkou. Společně s ní vzdejte díky za drahocenný dar víry, který jste obdrželi od svých předků a svěřte jí celý svůj život. Je to dobrá Matka, která vám naslouchá a objímá vás, a která vás miluje a kráčí s vámi. Jsem si jistý, že když tak učiníte, nebudete litovat.

(Zdroj: Vatican Radio)

Autor článku: Tomáš Tetiva