Svatý Kopeček zaplnili účastníci Celostátního setkání mládeže

19. 08. 2017
Svatý Kopeček se v pátek večer stal dějištěm pouti. Jistě by to nebylo u tohoto známého poutního místa nad Olomoucí nic překvapivého, kdyby sem neputovalo šest tisícovek mladých lidí, kteří v těchto dnech prožívají své setkání v blízkém univerzitním městě. Foto: Michaela Reitingerová a Dominik David, Člověk a víra.

Program nabídl setkání s biskupy, společnou večeři nebo mši svatou a mladí lidé si odnesli také jedno překvapení, Bibli podepsanou osobně kardinálem Dominikem Dukou. K samotnému místu konání se všichni dostali pěším putováním, které se v závěru rozdělilo do tří tematických cest

Program CSM pokračuje v sobotu dnem s rodinami a v neděli bude ukončen závěrečnou mší svatou, kterou celebruje arcibiskup Jan Graubner.

Všechny fotografie sdružení Člověk a víra lze najít na tomto místě.

Autor článku: František Jemelka