Aktivity Diecézní charity a Městské charity Plzeň

31. 08. 2017
Jsou české rodiny v tísni? Jak se vypořádávají s dluhovými pastmi? A jak pomáhá Charita lidem v různých obtížích života? Podívejte se na fotogalerii charitních služeb, které jsou poskytovány lidem ohroženým chudobou i různými formami vyloučení ze společnosti.


Každá pátá česká rodina s nezaopatřenými dětmi se nachází ve špatné ekonomické situaci, v absolutních číslech jde o 233 tisíc rodin z celé České republiky. Nejhorší situace je podle aktuálního průzkumu Charity ČR v rodinách s rodiči ve věku nad 40 let.

Na tuto situaci reaguje Centrum sociální rehabilitace Diecézní charity Plzeň (DCHP), které provozuje v západočeské metropoli Humanitární sklad, kde se shromažďuje, třídí a sociálně potřebným vydává šatstvo, obuv, domácí potřeby, nábytek, potraviny a další potřeby. Dále DCHP zřídila dílny na zpracování textilního odpadu, zaměstnává nebo pomáhá hledat zaměstnání pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a v Domově sv. Zdislavy poskytuje ubytování pro matky s dětmi v nouzi (spadá pod Městskou charitu Plzeň). V Meclově u Domažlic zřídila domov a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa pro dospělé s chronickým duševním onemocněním, kde vytváří podmínky připomínající normální život, a brání tak společenské izolaci těchto lidí.

Celá Charita ČR zřizovaná římskokatolickou církví se tématu chudoby a zadlužení věnuje dlouhodobě. Kromě poskytování materiální pomoci (potraviny a hygienické prostředky) a nouzového ubytování (23 azylových domů pro muže i ženy, 42 azylových domů pro matky s dětmi v tísni a 23 nocleháren) provozuje  67 odborných poraden.

Foto: Martina Řehořová / Člověk a víra

Autor článku: Tomáš Tetiva