Návrat kardinála Berana do vlasti - procesí ze Strahovského kláštera do katedrály

21. 04. 2018
Procesí s ostatky kardinála Berana na cestě ze Strahovského kláštera do katedrály, kde se slavila svatovojtěšská mše, kterou celebroval kardinál Dominik Duka OP. Foto: Radka Blajdová / ČBK
Autor článku: Tomáš Tetiva