Slavnost Nanebevstoupení Páně v Münsteru

10. 05. 2018
Program Katolických dnů v Münsteru začal za přítomnosti 25 000 věřících slavnostní mší svatou Nanebevstoupení Páně. Místní biskup Dr. Felix Genn připomněl ve své promluvě mírové poselství a vyzval všechny k šíření pokoje.

Foto: Radka Blajdová

Autor článku: Radka Blajdová