Svatý Vavřinec v Čechách a na Moravě

14. 08. 2018
Minulý týden si katolická církev připomínala svatého Vavřince. V ČR je mu zasvěcena celá řada kostelů a kapliček. Přinášíme vám fotogalerii, ve které jsou zachyceny okamžiky ze slavení patrona kuchařů, hasičů, sklenářů, správců majetků, jáhnů, archivářů a chudých. Mši svatou v Jezvé sloužil P. Stanislav Přibyl, na Svatém Hostýně se konala 1. Svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů ČR, mši svatou celebroval biskup Mons. Jan Graubner a v Senomatech sloužil poutní mši svatou kardinál Dominik Duka.
Autor článku: Nela Fabiánová