Slavnostní benedikce první abatyše v Poličanech

24. 08. 2018
Přinášíme vám fotogalerii z benedikce první abatyše Lucie Paoly Tatrary z komunity Naší Paní nad Vltavou Řádu cistarciáků přísnějí observance. Slavnostní mši svatou sloužil a požehnání udílel generální vikář pražského arcibiskupství a pomocný biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer. Trapistický klášter v Poličanech byl povýšen 29. července 2018 na opatství a stal se tak jediným ženským opatstvím v ČR. Fotografoval Marek Novák z Člověk a víry.
Autor článku: Nela Fabiánová