Jak probíhá český předprogram Světového dne mládeže? Podívejte se

17. 01. 2019
V panamské diecézi Colón již místní obyvatelé potkávají různé poutníky z několika jihoamerických zemí a ČR. Jaká byla cesta s přestupem a mší svatou v Amsterdamu? Co přinesly první dny? Dozvíte se prostřednictvím fotografií Sekce pro mládež při ČBK.

V diecézi Colón čekalo, jak vidno, poutnice a poutníky velmi milé přivítání; jednak od místních organizátorů, ale i dalších národností, které zde taktéž proživají svou přípravu na hlavní program v Panama City: Brazilci, Ekvádorci, Salvàdorci.

Zpravodajové z místa píšou o tom, že se hodně modlí, tančí, zpívá, tedy tento týden vše probíhá v duchu zdejší mentality. Nechybí ani poznávání místních zvyků či samotného městečka. Na programu byla kromě mší svatých i společná křížová cesta. "Včerejší den jsme prožili putování na křížové cestě. Místní věřící postavili nové zastavení na kopec, kde se nachází malý kostelík zasvěcený Panně Marii – tzv. Panna Maria na vršku. Cestou jsme se modlili za dané rodiny, farnosti a úmysly poutníků. Každá delegace měla přímluvy a písně," řekl vedoucí českého organizačního týmu P. Kamil Strak z ČBK. Pro zajímavost dodejme, že tamní kněz, otec Ramón, připomněl, že diecéze Colón slaví 300 let a Svatý Otec jí na letošek udělil Milosrdný rok a jedním z poutních míst pro získání plnomocných odpustků je kostel Pražského Jezulátka, tedy sídelní kostel farnosti, kde jsou Češi ubytováni. Jejich zde na 250.  

Účastníci programu se rovněž vydávají na misie a zítra je na programu sportovní den. V pondělí již následuje cesta do dějiště dění v hlavním městě.

Diecéze Colón přijala okolo 5 500 poutníků ze 45 zemí.

(Zdroj: Bruno Maria Giacintov, Kamil Strak)

Autor článku: František Jemelka