Jak probíhá český předprogram Světového dne mládeže? Podívejte se

V panamské diecézi Colón již místní obyvatelé potkávají různé poutníky z několika jihoamerických zemí a ČR. Jaká byla cesta s přestupem a mší svatou v Amsterdamu? Co přinesly první dny? Dozvíte se prostřednictvím fotografií Sekce pro mládež při ČBK.
Publikováno: 17. 1. 2019 16:45

V diecézi Colón čekalo, jak vidno, poutnice a poutníky velmi milé přivítání; jednak od místních organizátorů, ale i dalších národností, které zde taktéž proživají svou přípravu na hlavní program v Panama City: Brazilci, Ekvádorci, Salvàdorci.

Zpravodajové z místa píšou o tom, že se hodně modlí, tančí, zpívá, tedy tento týden vše probíhá v duchu zdejší mentality. Nechybí ani poznávání místních zvyků či samotného městečka. Na programu byla kromě mší svatých i společná křížová cesta. "Včerejší den jsme prožili putování na křížové cestě. Místní věřící postavili nové zastavení na kopec, kde se nachází malý kostelík zasvěcený Panně Marii – tzv. Panna Maria na vršku. Cestou jsme se modlili za dané rodiny, farnosti a úmysly poutníků. Každá delegace měla přímluvy a písně," řekl vedoucí českého organizačního týmu P. Kamil Strak z ČBK. Pro zajímavost dodejme, že tamní kněz, otec Ramón, připomněl, že diecéze Colón slaví 300 let a Svatý Otec jí na letošek udělil Milosrdný rok a jedním z poutních míst pro získání plnomocných odpustků je kostel Pražského Jezulátka, tedy sídelní kostel farnosti, kde jsou Češi ubytováni. Jejich zde na 250.  

Účastníci programu se rovněž vydávají na misie a zítra je na programu sportovní den. V pondělí již následuje cesta do dějiště dění v hlavním městě.

Diecéze Colón přijala okolo 5 500 poutníků ze 45 zemí.

(Zdroj: Bruno Maria Giacintov, Kamil Strak)

Autor článku:
František Jemelka

Další aktuality

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019