Kardinál Dominik Duka navštívil Věznici Jiřice

11. 04. 2019
V úterý 9. dubna 2019 navštívil kardinál Dominik Duka Věznici Jiřice. V doprovodu ředitele věznice plk. Petra Suka, prvního zástupce plk. Jana Nováka, vězeňských kaplanů Roberta Čovana a P. Pavla Porochnavce a dalších pracovníků si prohlédl nejprve otevřené oddělení, kde je vybraným vězňům poskytována určitá míra autonomie s možností osvojit si některé pěstitelské a chovatelské činnosti a postupně přivykat režimu mimo nápravné zařízení. Na uzavřeném oddělení poté mj. navštívil některé cely a absolvoval besedu s vězni, kteří dlouhodobě využívají duchovenskou péči. Otázky odsouzených směřovaly zejména k jeho osobní zkušeností s výkonem trestu v období komunismu, přátelství s Václavem Havlem a podobě víry, kterou společně s dalšími věřícími vězni sdíleli. Po závěrečné modlitbě rozdal kardinál Duka odsouzeným kapesní vydání Nového zákona, která jim na jejich přání také podepsal. Foto: Martina Řehořová / ČaV
Autor článku: Tomáš Tetiva