Kardinál Dominik Duka navštívil Věznici Jiřice

V úterý 9. dubna 2019 navštívil kardinál Dominik Duka Věznici Jiřice. V doprovodu ředitele věznice plk. Petra Suka, prvního zástupce plk. Jana Nováka, vězeňských kaplanů Roberta Čovana a P. Pavla Porochnavce a dalších pracovníků si prohlédl nejprve otevřené oddělení, kde je vybraným vězňům poskytována určitá míra autonomie s možností osvojit si některé pěstitelské a chovatelské činnosti a postupně přivykat režimu mimo nápravné zařízení. Na uzavřeném oddělení poté mj. navštívil některé cely a absolvoval besedu s vězni, kteří dlouhodobě využívají duchovenskou péči. Otázky odsouzených směřovaly zejména k jeho osobní zkušeností s výkonem trestu v období komunismu, přátelství s Václavem Havlem a podobě víry, kterou společně s dalšími věřícími vězni sdíleli. Po závěrečné modlitbě rozdal kardinál Duka odsouzeným kapesní vydání Nového zákona, která jim na jejich přání také podepsal. Foto: Martina Řehořová / ČaV
Publikováno: 11. 4. 2019 15:00
Autor článku:
Tomáš Tetiva

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019