Missa chrismatis v našich diecézích

19. 04. 2019
Ve všech diecézních katedrálách se na Zelený čtvrtek sešli biskupové s kněžími a jáhny své diecéze k obnově kněžských slibů. Přinášíme fotografie z Prahy, Hradce Králové, Olomouce a Litoměřic.

Foto: Lucie Horníková, Jakub Šerých, Pavel Langer, Zdeňka Kirbsová

Autor článku: Radka Blajdová