Odbor evropských fondů

Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži

22. 02. 2019

Rekonstrukce poutního chrámu je jedním z prvních dokončených církevních projektů financovaných z Integrovaného regionálního operačního programu.

Ke kvalitě v Charitě – společně ke kvalitní síti charitních sociálních služeb

22. 02. 2019

V srpnu 2018 byla ukončena realizace dvouletého projektu Ke kvalitě v Charitě – společně ke kvalitní síti charitních sociálních služeb, který realizovala Charita Česká republika a jehož partnery byly všechny arcidiecézní a diecézní Charity v ČR a Česká katolická charita.

ČR může využít všechny evropské prostředky pro období 2014-2020

14. 01. 2019

Rok 2018 byl klíčový pro čerpání všech programů financovaných z evropských peněz. Všechny operační programy musely splnit věcné a finanční milníky dané tzv. pravidlem n+3. ČR splnila pravidlo u všech programů, zároveň také postupně probíhají revize programových dokumentů a přesuny případných nečerpaných prostředků do jiných prioritních oblastí.

Příští programové období EU zřejmě přinese řadu změn

14. 01. 2019

Do konce roku 2018 se oproti předpokladům nepodařilo schválit víceletý finanční rámec ani projednat zásadní body evropských nařízení. Vyjednávání o nastavení nového programového období tak pokračující i pod rumunským předsednictvím. Přinášíme shrnutí navržených změn, které by zásadním způsobem ovlivnily konečné žadatele.