Magis Central Europe 2017

14. 07.
23. 07.
Začátek:
pátek
14.07.2017
8:00
Konec:
neděle
23.07.2017
19:00
Kontaktní osoba: Lenka Češková

Ve dnech 14. až 23. července 2017 se uskuteční mezinárodní setkání mladých pod názvem Středoevropský Magis 2017 (Magis Central Europe 2017). První část programu se bude odehrávat v několika státech střední Evropy, na závěrečný program se mladí sjedou do Prahy. Počet účastníků je odhadován na dvě stě padesát včetně organizátorů.

Moto setkání „Důvěrně spojeni s Bohem“ je inspirováno ignaciánskou spiritualitou a mladé věřící vyzývá, aby se nebáli ve všem se odevzdat Bohu. Toto vyzvání nezůstává pouze v teoretické formě. Součástí Magisu jsou tzv. ignaciánské experimenty (zkušenosti), kde účastníci v menších národnostně smíšených skupinách dostanou příležitost uvést daná slova do praxe. Na výběr mají z experimentů uměleckých, duchovních, socio-kulturních, putovních a experimentů zaměřených na sociální práci a ekologii. Experimenty se budou konat 14. až 19. července v několika státech střední Evropy, jeden se uskuteční na Balkánském poloostrově. Vyvrcholení celého setkání představuje závěrečný program, který bude ve dnech 20. až 23. července hostit česká metropole Praha. „Chtěl bych povzbudit všechny mladé, aby přijeli a zažili Magis zde v Praze. Je to příležitost, blíže se seznámit nejen s historií tohoto nádherného města, ale zejména s jejím bohatým duchovním odkazem,“ uvádí představený České provincie Tovaryšstva Ježíšova Josef Stuchlý. Mladí lidé se mohou kromě jiného těšit na cyklus přednášek a workshopů zaměřených na hlavní téma setkání, „Kontemplativní v činnosti“. Tato myšlenka představuje jednu ze základních zásad jezuitské spirituality. Hledat Boha ve všem Středoevropský Magis je určen mladým lidem ve věku 18 až 35 let. Organizátoři zvou všechny, kteří mají chuť lidsky a duchovně růst, ať už pocházejí z nejrůznějších koutů Evropy či z jiných částí světa. Cílem Magisu je naučit mladé lidi, jak nacházet Boha ve všech věcech. Účastníci budou mít příležitost lépe poznat druhé v různorodosti jejich kultur, ale také dozvědět se něco více sami o sobě a posunout si své hranice. Budou aktivně hledat Boha ve své každodennosti, v činnosti, kterou vykonávají, v lidech, které potkávají, a na místech, jimiž procházejí. Organizaci akce zajišťuje Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova ve spolupráci s dalšími evropskými provinciemi a s podporou evropské konference jezuitských provinciálů. Na přípravě se podílí mnoho dobrovolníků, kterým je blízká ignaciánská spiritualita.

Soubory ke stažení

Plakát velikost: 177,8 KB Stáhnout