Tomáš Sedláček: Ekonomická analýza ráje a digitální nebe

25. 04.
Začátek:
úterý
25.04.2017
19:00
Konec:
úterý
25.04.2017
21:00
Kontaktní osoba: .
  • Vstup zdarma
  • Za každého počasí

ZMĚNA TERMÍNU - úterý 25. 4. - Přednáška ekonoma Jiřího Sedláčka v rámci cyklu Člověk v dialogu.

Žijeme v tekuté moderně a v době, kdy se národy stěhují do digitálního habitatu. Přijďte debatovat nad duší ekonomie a ekonomií spásy, o teologii digitalizace a jak to souvisí s dnešním děním na americké a evropské politicko-ekonomické půdě.

PhDr. Tomáš Sedláček - ekonom, hlavní makroekonomický stratég ČSOB, bývalý poradce prezidenta a člen NERV, vyučuje na FSV UK a University of New York in Prague

Člověk v dialogu 2017: Hledání spirituality v tekuté době
Znovu objevujeme, že naše identita a zakotvenost v tomto současném světě vyžaduje nejen pevný postoj propojený se zemí, ve které žijeme, ale také pohled upřený nahoru. Zdravá spiritualita či vertikála, tento přesahující a zároveň tvůrčí rozměr lidského života, nám dává schopnost tvořivé síly k spoluutváření lidské společnosti, podílení se na obecném dobru a vlévání naděje životu. Program Člověk v dialogu a témata, která v něm chceme v příštím roce otevírat, chtějí přispět k prohlubování této nedílné dimenze naší společnosti.