20. studijní den ERC na téma: Proti proudu?

11. 05.
Začátek:
čtvrtek
11.05.2017
9:00
Konec:
čtvrtek
11.05.2017
15:00
Kontaktní osoba: Mediální komise ERC

Ve čtvrtek 11. května 2017 proběhne v pražském charitním školicím středisku Marianeum (Máchova 7, Praha 2) 20. studijní den ERC na téma „Proti proudu?“ s podtitulem: Role křesťanských médií v dnešní společnosti.

Na dané téma se nejprve podívají svým úhlem pohledu 4 lidé pohybující se ve světě mediální teorie i praxe, po obědě potom bude následovat panelová diskuse s přednášejícími moderovaná Petrem Vaďurou.

V dopoledních blocích vystoupí zástupci Církve adventistů sedmého dne (on-line projekty), Martina Dobosiová z českobudějovické univerzity, Veronika Sedláčková z Českého rozhlasu a Jan Váně z plzeňské univerzity.

Více informací a přihlášky najdete na www.ekumenickarada.cz.

Konferenční poplatek je 300 Kč a zahrnuje pro všechny přihlášené včetně oběda. Pro zájemce z řad studentů je možná registrace za 100 Kč bez stravování. Termín registrace je do 30. dubna 2017.

Registrační poplatek podle typu přihlášení uhraďte na účet Ekumenické rady církví v ČR 473 492 623 /0300, VS je 9999. Do textu pro příjemce uveďte prosím vaše jméno.

Možnost platby poplatku na místě v hotovosti je pouze po předchozí domluvě - v takovém případě nás prosím kontaktujte na info@ekumenickarada.cz.