Jan Jandourek: Proč se Bůh odstěhoval z moderního světa a kam

17. 05.
Začátek:
středa
17.05.2017
19:00
Konec:
středa
17.05.2017
21:00
Kontaktní osoba: .
  • Vstup zdarma
  • Za každého počasí

Přednáška sociologa a spisovatele Jana Jandourka v cyklu Člověk v dialogu

Žijeme skutečně v sekulární společnosti?

PhDr. Jan Jandourek, PhD. – sociolog, spisovatel, publicista, kněz Starokatolické církve

Člověk v dialogu 2017: Hledání spirituality v tekuté době
Znovu objevujeme, že naše identita a zakotvenost v tomto současném světě vyžaduje nejen pevný postoj propojený se zemí, ve které žijeme, ale také pohled upřený nahoru. Zdravá spiritualita či vertikála, tento přesahující a zároveň tvůrčí rozměr lidského života, nám dává schopnost tvořivé síly k spoluutváření lidské společnosti, podílení se na obecném dobru a vlévání naděje životu. Program Člověk v dialogu a témata, která v něm chceme v příštím roce otevírat, chtějí přispět k prohlubování této nedílné dimenze naší společnosti.