Setkání s Otcem Raffaelem di Muro -prezidentem mezinárodního centra Rytířstva Neposkvrněné P. M. v Římě

21. 05.
Začátek:
neděle
21.05.2017
15:30
Konec:
neděle
21.05.2017
18:30
Kontaktní osoba: Jitka Navrátilová, Ph.D.
  • Vstup zdarma

Návštěva prezidenta Mezinárodního centra M. I. se uskuteční při příležitosti 100. výročí založení Rytířstva Neposkvrněné, svatým Maxmiliánem M. Kolbem. Otec Raffaele přijede povzbudit nejenom rytíře a rytířky neposkvrněné Panny Marie k osobnímu zasvěcení se Matce Boží. Program: 15.30 – mše svatá + májová pobožnost Homilie: P. Raffaele di Muro OFMConv, Prezident mezinárodního centra Rytířstva Neposkvrněné 16.30 – přednáška Misijní charakter Rytířstva Neposkvrněné podle sv. Maxmiliána Kolbeho - P. Raffaele di Muro 17.30 - Moderovaná adorace Nejsvětější svátosti
Národní centrum Rytířstva Neposkvrěné, redakce časopisu Immaculata a Řád bratří minoritů v ČR Vás srdečně zvou do Brna na neděli 21.5.2017, kdy se uskuteční setkání s Otcem Raffaelem di Muro, který je prezidentem mezinárodního centra Rytířstva Neposkvrněné v Římě. Otec Raffael bude mít při mši sv. v 15.30 homílii. Po ní budeme mít možnost vyslechnout jeho přednášku o zasvěcení se Matce Boží, po které bude následovat moderovaná adorace. Všichni jste srdečně zvání.